קורסים זמינים

זרימה ותופעות מעבר בהתקנים מיקרונ - חורף - 00036086

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: מורן ברקוביץ
 • מורה: ישראל גבאי

עקרונות תכן ויצור מיקרו-מערכות - חורף - 00036081

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דני סתר

נושאים מתקדמים 8 - חורף - 036073 - Biomechanics of Human Movement

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דנה סולב-קולנשר

ננואופטיקה ומבני' אופט' מחזוריים - חורף - 00036070

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: ארז חסמן

נושאים מתקדמים בהנדסת מכונות 6 - חורף - 00036067

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: צבי צ'פניק
 • מורה: שי רבזון

אופטיקה לינארית ויישומים 2 - חורף - 00036055

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: ארז חסמן

גאומטריה חישובית ומודלים לתיב"ם 1 - חורף - 00036020

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: שר חזן
 • מורה: מקסים מדניקוב
 • מורה: ענת פישר

שיטות אלמנטים סופיים בהנדסה 1 - חורף - 00036015

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: צבי-פנחס בר-יוסף

דינמיקה אנליטית 1 - חורף - 00036005

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: עודד גוטליב

מבוא למכניקת הרצף - חורף - 00036003

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: גל שמואל

שיטות אנליטיות בהנדסת מכונות 2 - חורף - 00036002

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: אלכסנדר אורון
 • מורה: ערן בן-חיים

שיטות אנליטיות בהנדסת מכונות 1 - חורף - 00036001

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: ערן בן-חיים
 • מורה: עזרא בן-עבו
 • מורה: אמיר גת

0351888 - Control Theory - Winter

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: זלמן פלמור
 • מורה: אלעד שרוני

מנועי שריפה פנימית - חורף - 00035146

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דניס בונטין
 • מורה: גדעון גולדויין

אנרגיה מתחדשת ובת קיימא - חורף - 00035053

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: בוריס לאש

תכנון מערכות אופטיות - חורף - 00035050

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: כרמל רוטשילד

עקרונות מערכות הנעת כלי שייט - חורף - 00035049

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: שלמה אשד

תכן משולב באנליזה - חורף - 00035048

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: ראובן כץ

הידרוסטטיקה של אוניות - חורף - 00035044

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: שמוליק שחק

מכניקת מיקרומערכות - חורף - 00035041

קטגוריה: הנדסת מכונות
 • מורה: דוד אילתה