קורסים זמינים

הסתברות ותהליכים סטוכסטיים - חורף - 00098418

 • מורה: אורן לואידור

איסוף נתונים ומחקר במדעי ההתנהגות - חורף - 00098603

 • מורה: אלדד יחיעם
 • מורה: דורפמן ערן

הסתברות ותהליכים סטוכסטיים 2 - חורף - 00098455

 • מורה: אורן לואידור

תכנות לינארי וקומבינטורי - חורף - 00098331

 • מורה: אסף לוין

סטטיסטיקה אי פרמטרית - חורף - 00097449

 • מורה: מרינה בוגומולוב

שיטות אלגבריות לתכנות בשלמים - חורף - 00097334

 • מורה: שמואל און

תכנון מנגנונים למדעי הנתונים - חורף - 00097245

 • מורה: משה טננהולץ
 • מורה: גפני יותם

רובוטים קוגניטיביים - חורף - 00097244

 • מורה: גרנוב יותם
 • מורה: ארז כרפס

כלכלה התנהגותית בסביבה טכנולוגית - חורף - 096606

 • מורה: אורי פלונסקי

אלגוריתמים בלוגיקה - חורף - 00096265

 • מורה: עופר גוטמן
 • מורה: עופר שטריכמן

מערכות מידע מבוזרות - חורף - 00096250

 • מורה: ברמן אור
 • מורה: הרלב נגה
 • מורה: יובל עמק
 • מורה: פאפו רועי

יסודות בינה מלאכותית ויישומיה - חורף - 00096210

 • מורה: טואיסוב אלכסנדר
 • מורה: טויטו דביר
 • מורה: רשף מאיר
 • מורה: ניר רונן

תכנון פרויקטים וניהולם - חורף - 00095140

 • מורה: נועה ז'יכלינסקי

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - חורף - 00094481

 • מורה: אלה לוין

סימולציה-מידול, ניתוח ויישומים - חורף - 00094334

 • מורה: נועה ז'יכלינסקי

מודלים דינמיים בחקר ביצועים - חורף - 00094333

 • מורה: שמואל און

מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים - חורף - 00094313

 • מורה: שמרית שטרן

מבני נתונים ואלגוריתמים - חורף - 00094224

 • מורה: גולדבראיך אדם
 • מורה: פרקש אורי
 • מורה: היגא ויסאם
 • מורה: גיל יובל
 • מורה: הרלב נגה
 • מורה: יובל עמק

מבוא להנדסת תעשייה וניהול - חורף - 00094101

 • מורה: אסף אברהמי