קורסים זמינים

אינטרנט של הדברים: טכנולוגיות - אביב - 00097247

 • מורה: אדם גולדבראיך
 • מורה: שלומי לויפר
 • מורה: מיכאל קופרמן

שיטות פוליהדרליות לתכנות בשלמים - אביב - 00096351

 • מורה: אסף לוין

שפה, חישוביות וקוגניציה - אביב - 00096222

 • מורה: יבגני ברזק

מבוא לחשבונאות - אביב - 00094820

 • מורה: ירון חושקובר

נושאים נבחרים בניהול תחרותי - חורף - 00098738

 • מורה: Yucesan Enver
 • מורה: דיאנה אבוטריף
 • מורה: יל הרר
 • מורה: אפרת מרגולין

THE LEAN STARTUP נושאים נבחרים ביזמות - קב' 099 - מיני 2 תשפג - 00099745

 • מורה: דיאנה אבוטריף
 • מורה: רמי גזית
 • מורה: אפרת מרגולין

שוק ההון והשקעות - קב' 099 - מיני 2 תשפג - 00098771

 • מורה: דיאנה אבוטריף
 • מורה: אפרת מרגולין
 • מורה: מחמוד קעדאן

ESG

 • מורה: מיכל אלכסנדרון פו
 • מורה: אפרת מרגולין

קניין רוחני-ההגנה המש' על מש' ידע - חורף - 00098724

 • מורה: יפעת ארן
 • מורה: יפעת ארן
 • מורה: אפרת מרגולין

ניהול פרויקטים להנדסת מערכות - קב' 098 - חורף - 00098123

 • מורה: עמיר עוז
 • מורה: רוני רובינזון

סוגיות בשיווק עכשווי - קב' 099 - חורף - 00099794

 • מורה: יניב לויתן

מרשתת הדברים,טכנולוגיה ושימושים - קב' 099 - חורף - 00099103

 • מורה: אדיל-אדם אבו-רוקן
 • מורה: איתי דברן

למידה מטעויות - קב' 099 - חורף - 00098749

 • מורה: אפרת מרגולין
 • מורה: איתן נוה

יזמות ופיתוח עסקי - קב' 099 - חורף - 00098788

 • מורה: שלום אורבך

ניהול בינתרבותי - קב' 099 - חורף - 00098763

 • מורה: מרים ארז
 • מורה: אפרת מרגולין

התנהגות אירגונית - קב' 099 - חורף - 00098760

 • מורה: דיאנה אבוטריף
 • מורה: אפרת מרגולין
 • מורה: טליה פפרמן

סטטיסטיקה למנהלים - קב' 099 - חורף - 00098740

 • מורה: נדיה בורדו
 • מורה: אפרת מרגולין

כלכלה למהנדסי מערכות - קב' 098 - חורף - 00096501

 • מורה: אליקים בן-חקון
 • מורה: עמיר עוז

סטטיסטיקה תעשייתית - קב' 099 - חורף - 00096414

 • מורה: ג'קי אשר
 • מורה: נדיה בורדו
 • מורה: נעם בן-משה

קדם פרויקט תכן, הנדסת תעו"נ - קב' 010 - חורף - 00094189

 • מורה: יל הרר
 • מורה: אביטל צ'רנשב