קורסים זמינים

מבוא לתורת המספרים למורים - אביב - 00214213

 • מורה: מרים ולך
 • מורה: עליזה מלק

דרכי הוראת מתמ' לחט"ע - אביב - 00214137

 • מורה: אורטל ניצן

יסודות למידה והוראה - אביב - 00214120

 • מורה: אהרון גרו
 • מורה: ושאח זועבי

למידה והור.מדעים והנ.בחינוך גבוה - אביב - 00214119

 • מורה: עדו רול

חוק וערכים בחינוך - אביב - 00214114

 • מורה: נירית לביא-אלון

216020 - דימות מוח- תיאוריה ופרקטיקה - אביב

 • מורה: ציפי הורוביץ-קראוס

נושאים נבחרים בהערכת לומדים - חורף - 00218143

 • מורה: יעל ארז
 • מורה: אורית חזן

מחקר איכותני: היבטים תיאורטיים - חורף - 00218322

 • מורה: רויטל-(טלי) טל
 • מורה: ענת שאולי

סוגיות מתקדמות בהוראת המתמטיקה - חורף - 00216135

 • מורה: עינת הד-מצויינים
 • מורה: ברק כהן

סדנת התנסות במדע בלווי מחקר פעולה - חורף - 00216126

 • מורה: שירלי אברג'יל
 • מורה: אורית הרשקוביץ

גישות מתקדמות להערכה בחינוך מתמטי - חורף - 00216125

 • מורה: זהבית כהן

תקשורת המדע - חורף - 00216117

 • מורה: יעל בר-אל
 • מורה: אילת ברעם-צברי

הוראת מדעים זיקה להוראת טכנולוגיה - חורף - 00216110

 • מורה: אהרון גרו
 • מורה: ושאח זועבי

עיצוב משחקי למידה - חורף - 00216028

 • מורה: עדו רול

מוח וחינוך - לקויות למידה בילדים - חורף - 00216003

 • מורה: ציפי הורוביץ-קראוס

דרכי הוראת מדעי המחשב 1 - חורף - 00214901

 • מורה: רינת רוזנברג-קימה

דרכי הוראת תכן הנדסי - חורף - 00214806

 • מורה: דן קופרמן

דרכי הוראת ביולוגיה 1 - חורף - 00214501

 • מורה: דינה ציבולסקי

דרכי הוראת כימיה 1 - חורף - 00214401

 • מורה: שירלי אברג'יל
 • מורה: בעז הדס
 • מורה: אורית הרשקוביץ

דרכי הוראת הפיזיקה 1 - חורף - 00214301

 • מורה: גילית פורת
 • מורה: שולמית קפון
 • מורה: תום רשף-ישראלי