קורסים זמינים

ספרדית למתחילים - אביב - 00324675

 • מורה: בטי קוסובסקי

חינוך גופני - שחיה - קב' 034 - אביב - 00394802

 • מורה: טימאה טוט-אטיאס

חינוך גופני - אקווה פורסה- קב' 021 - אביב - 00394802

 • מורה: גלית פלד-עמיר

חינוך גופני - שחיה - קב' 020 - אביב - 00394802

 • מורה: טימאה טוט-אטיאס

חינוך גופני - שחיה - קב' 019 - אביב - 00394802

 • מורה: גלית פלד-עמיר

חינוך גופני - שחיה - קב' 012 - אביב - 00394802

 • מורה: טימאה טוט-אטיאס

חינוך גופני - התעמלות כללית בנות - קב' 045 - אביב - 00394801

 • מורה: גלית פלד-עמיר

אלקי כסיף - מודעות תנועתית - קב' 038 - אביב - 00394801

 • מורה: אלקי כסיף
 • מורה: גלית פלד-עמיר

חינוך גופני - התעמלות כללית בנות - קב' 035 - אביב - 00394801

 • מורה: אלקי כסיף
 • מורה: גלית פלד-עמיר

חינוך גופני - התעמלות כללית בנות - קב' 029 - אביב - 00394801

 • מורה: גלית פלד-עמיר

ברלין בקולנוע-מהנאציזם ועד ימינו - חורף - 00324462

 • מורה: פנינה רוזנברג

חינוך גופני - התעמלות כללית בנות - קב' 015 - אביב - 00394801

 • מורה: גלית פלד-עמיר

חינוך גופני - התעמלות כללית בנות - קב' 014 - אביב - 00394801

 • מורה: גלית פלד-עמיר

חינוך גופני - התעמלות כללית בנות - קב' 013 - אביב - 00394801

 • מורה: גלית פלד-עמיר

חינוך גופני - התעמלות כללית בנות - קב' 012 - אביב - 00394801

 • מורה: גלית פלד-עמיר

עברית לביה"ס הבינלאומי 2 - חורף - 00324065

 • מורה: סגולה אוסקר
 • מורה: מיכל ירוקר

אלקי כסיף - מודעות תנועתית - קב' 035 - אביב - 00394800

 • מורה: אלקי כסיף
 • מורה: גלית פלד-עמיר

חינוך גופני-כושר בנים - קב' 026 - אביב - 00394800

 • מורה: גלית פלד-עמיר

חינוך גופני-כושר בנים - קב' 025 - אביב - 00394800

 • מורה: גלית פלד-עמיר

חינוך גופני-כושר בנים - קב' 021 - אביב - 00394800

 • מורה: גלית פלד-עמיר