קורסים זמינים

פרויקט ב- וי.אל.אס.אי. ב' - חורף - 00236381

קטגוריה: מדעי המחשב

הכנה למדעי המחשב - חורף - 00233000

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אוראל אדיבי
 • מורה: יעל ארז
 • מורה: ויסאם היגא
 • מורה: יוסף ויינשטיין
 • מורה: אורית חזן
 • מורה: נסים יחיא
 • מורה: בעז מואב
 • מורה: דן נבון
 • מורה: יואב-מתן פרץ
 • מורה: ארד קוצר
 • מורה: דן רז

סמינר ברשתות תקשורת מחשבים - חורף - 00236819

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אורי רוטנשטרייך

פרויקט במערכות לומדות - חורף - 00236757

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: רן אל-יניב

מבוא לרובוטיקה - חורף - 00236927

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: הקטור רוטשטיין

סמינר בתמריצים ולמידה - חורף - 00236836

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: ענבל טלגם-כהן

סמינר באוטומטים ושפות פורמליות - חורף - 00236833

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: שאול אלמגור

סמינר בגאומטריה דיסקרטית - חורף - 00236831

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: גיל ברקת

פרויקט במערכות מחשבים - חורף - 00236828

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: דן צפריר

סמינר באלגוריתמים מבוזרים - חורף - 00236825

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: חגית עטיה

סמינר בעיבוד שפה טבעית - חורף - 00236817

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: יונתן בלינקוב

סמינר במדעי המחשב 2 - חורף - 00236802

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: הילה פלג

סמינר במדעי המחשב 1 - חורף - 00236801

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: נאדר בשותי

נושאים מתקדמים במדעי המחשב 01 - חורף - 00236610

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: מיכאל אלעד

נושאים מתקדמים במדעי המחשב 9 - חורף - 00236609

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: שרה-אייזנשטיין קרן

נושאים מתקדמים במדעי המחשב 6 - חורף - 00236606

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: גל אורן

פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 - חורף - 00236503

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: ערן יהב

פרויקט בבינה מלאכותית - חורף - 00236502

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אסף שוסטר

עקרונות ניהול מידע חסר ודאות - חורף - 00236378

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: בני קימלפלד

תכנות מערכות ברשת האינטרנט - חורף - 236369

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: ניסן אוחנה
 • מורה: ניסן אוחנה
 • מורה: עדי חריף
 • מורה: בני קימלפלד