קורסים זמינים

הכנה למדעי המחשב - חורף - 00233000

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אדיבי אוראל
 • מורה: קוצר ארד
 • מורה: מואב בעז
 • מורה: נבון דן
 • מורה: יוסף ויינשטיין
 • מורה: היגא ויסאם
 • מורה: אורית חזן
 • מורה: פרץ יואב-מתן
 • מורה: ארז יעל
 • מורה: יחיא נסים
 • מורה: דן רז

סמינר במדעי המחשב 2 - חורף - 00236802

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: הילה פלג

נושאים מתקדמים במדעי המחשב 9 - חורף - 00236609

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: שרה-אייזנשטיין קרן