קורסים זמינים

השתלמות מורי מדעי המחשב - מבחנים ניתנים להרצה

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: יעל ארז
 • מורה: אורית חזן

נ.נ. בשיתופיות במערכות בינה מלאכו - אביב - 00236203

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: שרה-אייזנשטיין קרן

Introduction to computing - Python language - 234130

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: יוסף ויינשטיין
 • מורה: אברהם טל

אמינות במערכות לומדות: 236601 + 048100

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: יניב רומנו

אלגוריתמים בביולוגיה חישובית - אביב - 00236522

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: זהר יכיני
 • מורה: אלונה לוי
 • מורה: ליאון ענבי

היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנה - אביב - 00236347

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אלעזר גרשוני
 • מורה: שחר יצחקי

פרויקט באינטרנט של הדברים - אביב - 00236333

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: איתי דברן
 • מורה: ערן יהב
 • מורה: תום סופר
 • מורה: נוגה רוזן

מבוא לאופטימיזציה - אביב - 00236330

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: מיכאל ציבולבסקי

פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב' - אביב - 00234312

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: איתי דברן
 • מורה: ירון-ברק חי

מבוא למדעי המחשב מ' - אביב - 00234114+00234117

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אוראל אדיבי
 • מורה: לילך אילי
 • מורה: דניאל אלגריסי
 • מורה: רותם אליאס
 • מורה: אמיר אלקלעי
 • מורה: יעל ארז
 • מורה: מירלה בן-חן
 • מורה: שלי גולן
 • מורה: אורית חזן
 • מורה: עומר צברי
 • מורה: אדיר רחמים
 • מורה: תמיר שור

פרויקט ב- וי.אל.אס.אי. ב' - חורף - 00236381

קטגוריה: מדעי המחשב

הכנה למדעי המחשב - חורף - 00233000

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אוראל אדיבי
 • מורה: יעל ארז
 • מורה: ויסאם היגא
 • מורה: יוסף ויינשטיין
 • מורה: אורית חזן
 • מורה: נסים יחיא
 • מורה: בעז מואב
 • מורה: דן נבון
 • מורה: יואב-מתן פרץ
 • מורה: ארד קוצר
 • מורה: דן רז

סמינר ברשתות תקשורת מחשבים - חורף - 00236819

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אורי רוטנשטרייך

פרויקט במערכות לומדות - חורף - 00236757

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: רן אל-יניב

מבוא לרובוטיקה - חורף - 00236927

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: הקטור רוטשטיין

סמינר בתמריצים ולמידה - חורף - 00236836

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: ענבל טלגם-כהן

סמינר באוטומטים ושפות פורמליות - חורף - 00236833

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: שאול אלמגור

סמינר בגאומטריה דיסקרטית - חורף - 00236831

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: גיל ברקת

פרויקט במערכות מחשבים - חורף - 00236828

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: דן צפריר

סמינר באלגוריתמים מבוזרים - חורף - 00236825

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: חגית עטיה