קורסים זמינים

הכנה למדעי המחשב - חורף - 00233000

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אוראל אדיבי
 • מורה: יעל ארז
 • מורה: ויסאם היגא
 • מורה: יוסף ויינשטיין
 • מורה: אורית חזן
 • מורה: נסים יחיא
 • מורה: בעז מואב
 • מורה: דן נבון
 • מורה: יואב-מתן פרץ
 • מורה: ארד קוצר
 • מורה: דן רז

מבוא לרובוטיקה - חורף - 00236927

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: הקטור רוטשטיין

סמינר בעיבוד שפה טבעית - חורף - 00236817

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: יונתן בלינקוב

סמינר במדעי המחשב 2 - חורף - 00236802

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: הילה פלג

נושאים מתקדמים במדעי המחשב 9 - חורף - 00236609

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: שרה-אייזנשטיין קרן

נושאים מתקדמים במדעי המחשב 6 - חורף - 00236606

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: גל אורן

עקרונות ניהול מידע חסר ודאות - חורף - 00236378

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: בני קימלפלד

תכנות מערכות ברשת האינטרנט - חורף - 236369

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: ניסן אוחנה
 • מורה: ניסן אוחנה
 • מורה: עדי חריף
 • מורה: בני קימלפלד

פרויקט באינטרנט של הדברים - חורף - 00236333

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: איתי דברן
 • מורה: תום סופר

פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א' - חורף - 00234311

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: הדס אברהם
 • מורה: מארון איוב
 • מורה: ליאור גראור
 • מורה: איתי דברן
 • מורה: דוד דברת
 • מורה: אנדרו לוקא
 • מורה: תם רהב

מבוא למדעי המחשב מ' - חורף - 00234114 + 00234117

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אוראל אדיבי
 • מורה: דניאל אלגריסי
 • מורה: רותם אליאס
 • מורה: אמיר אלקלעי
 • מורה: יעל ארז
 • מורה: ג'ימי ביטאר
 • מורה: שלי גולן
 • מורה: עדי גרוס
 • מורה: עדי גרוס
 • מורה: ויסאם היגא
 • מורה: איהאב וותד
 • מורה: יוסף ויינשטיין
 • מורה: טל זהר
 • מורה: אורית חזן
 • מורה: ירון חי
 • מורה: לב יוחננוב
 • מורה: נסים יחיא
 • מורה: הראל ימין
 • מורה: עומר צברי
 • מורה: נתנאל קולר
 • מורה: אדיר רחמים