קורסים זמינים

סט' נושאי:היסטוריה,תיאוריה,ביקורת - חורף - 00205580

 • מורה: אלון זהר
 • מורה: ברכה חיוטין

סטודיו נושאי:עיצוב ויצור ממוחשב - חורף - 00205579

 • מורה: גיא-שלמה אוסטרן
 • מורה: ענת טלמור-בליישטין

פרויקט סטודיו 3 - חורף - 00205576

 • מורה: אריאל טיבי

פרויקט סטודיו 1 - חורף - קב' 21-23 - 00205574

 • מורה: לי אריאב
 • מורה: מיכל ביטון
 • מורה: אפרת הילדסהיים

כלכלת המרחב והבנייה - חורף - 00205571

 • מורה: דני ברוייטמן

אוריינות: מרחב וטקסט - חורף - 00205542

 • מורה: עירית כרמון-פופר
 • מורה: שני שילה

בטיחות ונגישות במבנים וסביבתם - חורף - 00205510

 • מורה: אריה גונן

מערכות הבניין - אור ותאורה - חורף - 00205501

 • מורה: יצחק קפלוטו

תכן מבנים 2 - חורף - 00205459

 • מורה: רמי עיד

תכן מבנים 1 - חורף - 00205458

 • מורה: רמי עיד

טכנולוגיות בנייה ופרטי בניין 2 - חורף - 00205427

 • מורה: אורן בן-ארי

מיני סטודיו עיצוב א' - חורף - 00205304

 • מורה: שולמית ביימל

מבוא לעיצוב ותכנון עירוני - חורף - 00205257

 • מורה: רונן בן-אריה

הסט' ותיאוריה של אדר' מלח"ע-כיום - חורף - 00205104

 • מורה: יעל אלואיל

תולדות האדריכלות בעידן המודרני - חורף - 00205017

 • מורה: צפריר פיינהולץ

יסודות תורת הקרקע - חורף 2022/23

 • מורה: אלעזר וולק
 • מורה: אלעזר וולק

אדריכלות נוף חוקרת - חורף - 00204626

 • מורה: שירה וילקוף
 • מורה: יוליה פורשיק

תולדות אדריכלות נוף 1 - חורף - 00204090

 • מורה: רונה אביסף

תכנון נוף 60 - חורף - 00204065

 • מורה: ברברה אהרונסון
 • מורה: עליזה ברוידא
 • מורה: דפנה גרינשטיין

תכנון נוף 40 - חורף - 00204063 - גילת

 • מורה: תמר דראל-פוספלד
 • מורה: גילת לווינגר
 • מורה: איזבלה לוי