קורסים זמינים

פגיעות מיניות

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: נאווה גולדברג
 • מורה: חגית דסקל-ויכהנדלר

עקרונות רפואת המשפחה א1

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: עדי אלמלם-שולחני
 • מורה: הנא יאסין

עקרונות רפואת המשפחה א'3

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: יואב גינזבורג
 • מורה: גלית מנחם-צמח

סימולצית שחקן רפואי

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: פנינה זמירי
 • מורה: עדי יבזורי-אראל
 • מורה: גלית מנחם-צמח
 • מורה: מרב-טובה סודרסקי

טיפול במחלות שכיחות א'2

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: גוני אבורזק
 • מורה: שדא אליאס
 • מורה: מרים דוידסון
 • מורה: כריסטינה-דניאלה זולבך-סבאח
 • מורה: חנה נחום קלנר
 • מורה: נור עבאס
 • מורה: מורן פלדמן
 • מורה: בתיה רונס
 • מורה: ענת שני

טיפול במחלות שכיחות א'1

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: גוני אבורזק
 • מורה: שדא אליאס
 • מורה: מרים דוידסון
 • מורה: מרים-מלכי דוידסון-גילרון
 • מורה: כריסטינה-דניאלה זולבך-סבאח
 • מורה: נור עבאס
 • מורה: מורן פלדמן
 • מורה: בתיה רונס
 • מורה: ענת שני

התנסות אינטגרטיבית

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: רונן ברנד
 • מורה: מאיה ברק
 • מורה: דנה זליגמן
 • מורה: נועה קוסטינר
 • מורה: סיגל רובין

המתמחה במרכז א2

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: שדא אליאס
 • מורה: עלמה פרי

המתמחה במרכז א1

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: דקלה אגור-כהן
 • מורה: ליב שדמי

הכנה לשלב ב'

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: עיסא אימאן
 • מורה: ענבל אלבו-בוק
 • מורה: עדי אלמלם-שולחני
 • מורה: סמדר גילשטיין
 • מורה: אילאיל פוקס

הגישה למטופל הקשיש ג'1

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: נועה אבידור
 • מורה: עמית פורת
 • מורה: שלי רוטשילד-מאיר

בריאות האשה ג2

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: מורן פרידמן
 • מורה: ענת שני

באלינט ד'

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: עדי יבזורי-אראל
 • מורה: אמיר צבעוני

ארגון פרקטיקה סמסטר א

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: ליעד ורדי
 • מורה: פנינה זמירי
 • מורה: גלית מנחם-צמח

אלימות ג2

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: נאווה גולדברג
 • מורה: חגית דסקל-ויכהנדלר

אלימות ג1

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: נאווה גולדברג
 • מורה: חגית דסקל-ויכהנדלר

CBT

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: אירית גיל לב
 • מורה: מרב-טובה סודרסקי

רפואת מתבגרים ג'1

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: סמדר גילשטיין
 • מורה: דנה פלג
 • מורה: ליב שדמי

קבלת החלטות רפואיות

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: עדי מור
 • מורה: ליב שדמי

מיומנויות קליניות

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: יואב גינזבורג
 • מורה: ענת שני