קורסים זמינים

יסודות מכניקת הזורמים - קיץ - 00014214

 • מורה: נעמה שגב-מארק

הערכת פרוייקטים תחבורתיים - אביב - 00018707

 • מורה: שלמה ברימן
 • מורה: יורם שיפטן

נושאים מתקדמים במדעי איכות הסביבה - אביב - 00019341

 • מורה: פז נתיב

נ.נ. בה. מבנים: מבוא לאופ. הנדסית - אביב - 00016102

 • מורה: ניקולו פוליני

ייזום ובדיקת כדאיות פרויקטים הנדס - אביב - 00018600

 • מורה: חנן בן-עוז

נושאים בה. מבנים: אופטימיזציה טופ - אביב - 00018104

 • מורה: עודד אמיר
 • מורה: יוסף יואלי

ניהול פרוייקטי בניה בשלב היזום - אביב - 00019624

 • מורה: דורה זאל

בנייה רזה-ניהול הייצור בתכן ובבני - אביב - 00019619

 • מורה: רפאל זקס

מבוא למכניקת הרצף - אביב - 00019004

 • מורה: קונסטנטין וולוך

סמינר מתקדם בניהול הבנייה - אביב - 00018623

 • מורה: טטיאנה בלוך
 • מורה: אורי גורביץ'

ניהול פיננסי בחברת בניה - אביב - 00018603

 • מורה: חנן בן-עוז

בצוע וטכנולוגיה של עבודות בטון - אביב - 00018506

 • מורה: יוסף סיקולר

שיטות ניסוי מתקדמות בחומרי בניה - אביב - 00018503

 • מורה: סמיון ז'וטובסקי
 • מורה: סמדר קדם

בטיחות קרינה בבניינים - אביב - 00018500

 • מורה: קונסטנטין קובלר

מבנים תומכים - אביב - 00018418

 • מורה: איתי אלקיים

תכנון בר קיימא של מבנים ותשתיות - אביב - 00018142

 • מורה: סברינה ספטארי

נושאים נבחרים במבני פלדה - אביב - 00018140

 • מורה: מוסטפא מחאמיד

גיאודזיה לווינית - אביב - 00018823

 • מורה: אבירם בורקו

טיפול בפסולת מוצקת - אביב - 00019326

 • מורה: יורי גנדל

סמינר בהנדסת הסביבה - אביב - 00019315

 • מורה: שני בן-משה
 • מורה: אלכס פורמן