קורסים זמינים

מדול מידע בניין מתקדם בתכן בביצוע - חורף - 00019627

 • מורה: רפאל זקס
 • מורה: יורם מאס
 • מורה: יעל נצר
 • מורה: בן-טוביה רעות

נושאים נבחרים בבטון מזויין - חורף - 00019145

 • מורה: אברהם דנציגר

גורל מזהמים אנתרופוגנים בסביבה - חורף - 00016339

 • מורה: עדי איש-עם---רדיאן

הנדסת מערכות משאבי מים 1 - חורף - 00016203

 • מורה: אברהם אוסטפלד

מבני בטון 3 - חורף - 00016143

 • מורה: אדוארד גרשנגורן
 • מורה: אברהם דנציגר
 • מורה: אלחנן יצחק
 • מורה: עבדאל-גאפר עלי

יסודות המיפוי והמדידה 2 - חורף - 00014842

 • מורה: ניזאר אבו-עקל

תכנון תשתיות תחבורה - חורף - 00014728

 • מורה: תמיר בלשה

מיסעות גמישות - חורף - 00014710

 • מורה: אריה סידס

מעבדת דרכים - חורף - 00014709

 • מורה: אריה סידס

טוקסיקולוגיה סביבתית - חורף - 00014321

 • מורה: דגן אביעוז
 • מורה: נעמה לנג-יונה

הידרוליקה - חורף - 00014205

 • מורה: יניב אדרי