קורסים זמינים

תופעות גלים - חורף - 00046244

 • מורה: איל בוקס

טכנולוגיות קוונטיות - חורף - 00046243

 • מורה: עדו קמינר

מכניקה קוונטית - חורף - 046241

 • מורה: איל בוקס
 • מורה: רועי שטיינברג

מעגלים משולבים - מבוא ל-וי.ל.ס.י. - חורף - 00046237

 • מורה: אפרת אורדן
 • מורה: מור-מרדכי דהאן
 • מורה: אדוארדו מעיין

פרקים בננו-אלקטרוניקה - חורף - 00046232

 • מורה: יובל יעיש

עקרונות פיזיקליים של התקני מל"מ - חורף - 00046225

 • מורה: יובל יעיש
 • מורה: שקד כספי

מבוא לרובוטיקה ח' - חורף - 00046212

 • מורה: עומר שלו
 • מורה: אביב תמר

למידה עמוקה - חורף - 00046211

 • מורה: טל דניאל
 • מורה: דניאל סודרי
 • מורה: יוסף קשת

מעבדה במערכות הפעלה - חורף - 00046210

מבנה מערכות הפעלה - חורף - 00046209

 • מורה: נמרוד אדמוני
 • מורה: שי-אבירם ברגמן
 • מורה: זוהיר גהשאן
 • מורה: ליאור זנו
 • מורה: פבל ליפשיץ

מבוא לתקשורת ספרתית - חורף - 00046206

 • מורה: יוסף שטינברג

תקשורת אנלוגית - חורף - 00046204

 • מורה: עדו טל

עיבוד וניתוח מידע - חורף - 00046202

 • מורה: רון מאיר

עיבוד אותות אקראיים - חורף - 00046201

 • מורה: רותם אביב
 • מורה: אור אלעזרא
 • מורה: נרי מרחב

עבוד ונתוח תמונות - חורף - 00046200

 • מורה: ישראל כהן
 • מורה: איתי לביא
 • מורה: שגיא מונין

מערכות לומדות - חורף - 046195

 • מורה: רועי בניטה
 • מורה: רון דורפמן
 • מורה: באסל חמוד
 • מורה: יהודה לוי
 • מורה: יניב רומנו

מערכות בקרה 2 - חורף - 00046192

 • מורה: אריה פויאר

תכן מעגלים אנלוגיים - חורף - 046187

 • מורה: רוני אל-בחר

מבוא למערכות הספק ורשת חכמה - חורף - 00046042

 • מורה: יואש לברון

נושאים מתקדמים 3 - חורף - 00046006

 • מורה: עמנואל כהן