קורסים זמינים

תהליכים במיקרואלקטרוניקה - אביב - 00044239

 • מורה: ניקיטה גברילוב
 • מורה: אור לויט
 • מורה: רבקה-גליה ניר-הארווד
 • מורה: ליאור קורנבלום

אותות אקראיים - אביב - 00044202

 • מורה: תומר מיכאלי
 • מורה: יוסף שטינברג

מבוא לעבוד ספרתי של אותות - אביב - 00044198

 • מורה: רונן טלמון
 • מורה: בריין שמיאל

המרת אנרגיה,מקורות אנרגיה מתחדשים - אביב - 00044196

 • מורה: רם מחלב

מעבדה לבקרה לינארית - אביב - 00044193

מערכות בקרה 1 - אביב - 00044191

 • מורה: אריה פויאר

מעבדה בהנדסת חשמל 1ב - אביב - 00044158

 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: קובי דקל
 • מורה: אייל לב
 • מורה: מור סוני
 • מורה: אברהם קפלן
 • מורה: ליאת שורץ

מעבדה בהנדסת חשמל 1א - אביב - 00044157

 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: קובי דקל
 • מורה: אייל לב
 • מורה: מור סוני
 • מורה: אברהם קפלן
 • מורה: ליאת שורץ

גלים ומערכות מפולגות - אביב - 00044148

 • מורה: מאיר אורנשטיין
 • מורה: שרון אלעד
 • מורה: אדיר כהן-ניסן

שדות אלקטרומגנטיים - אביב - 00044140

 • מורה: אמיר רוזנטל

מעגלים אלקטרוניים - אביב - 00044137

 • מורה: אלכסיי דיסקין
 • מורה: ליאור צברי

אותות ומערכות - אביב - 00044131

 • מורה: גל בן-דוד
 • מורה: אלימלך הר-שפר
 • מורה: עדינה וקסמן
 • מורה: אלחנדרו כהן

יסודות התקני מוליכים למחצה - אביב - 00044127

 • מורה: תמי בן-יעקב
 • מורה: אלכסנדר חייט

044124 - אלקטרוניקה פיסיקלית - אביב

 • מורה: באסל גדבאן
 • מורה: תמר הררי
 • מורה: יובל יעיש
 • מורה: דמיטרי פאנה

תורת המעגלים החשמליים - אביב - 00044105

 • מורה: ינון סתיו

בטיחות במעבדות חשמל - אביב - 00044102

 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: מור סוני

מבוא למערכות תכנה - אביב - 00044101

 • מורה: נגה כהן
 • מורה: פבל ליפשיץ

מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל - אביב - 00044098

 • מורה: אליעזר אפלבוים

פרויקט א' \ ב' \ מיוחד 044167 \ 044169 \ 044170 - חורף

 • מורה: יוחנן ארז
 • מורה: נימרוד פלג

Advanced Topics in Deep Learning: Speech Signals (48723)

 • מורה: יוסף קשת