קורסים זמינים

שדות אלקטרומגנטיים - חורף - 00044140

 • מורה: מאיר אורנשטיין

ממירי מתח ממותגים - חורף - 00044139

 • מורה: יואש לברון

מעגלים אלקטרוניים - חורף - 00044137

 • מורה: נמרוד גינזברג
 • מורה: עמנואל כהן
 • מורה: ליאור צברי

אותות ומערכות - חורף - 00044131

 • מורה: יפתח אדלשטיין
 • מורה: גל בן-דוד

יסודות התקני מוליכים למחצה - חורף - 00044127

 • מורה: תמי בן-יעקב
 • מורה: מיכאל נגלי
 • מורה: ליאור קורנבלום

044124 - אלקטרוניקה פיסיקלית - חורף

 • מורה: באסל גדבאן
 • מורה: אלכסנדר חייט
 • מורה: מיכאל נגלי

מתמטיקה דיסקרטית ח' - חורף - 00044114

 • מורה: שרי שינולד

תורת המעגלים החשמליים - חורף - 00044105

 • מורה: ינון סתיו
 • מורה: משה פורת

בטיחות במעבדות חשמל - חורף - 00044102

 • מורה: דוד בר-און
 • מורה: מור סוני

מבוא למערכות תכנה - חורף - 00044101

 • מורה: פבל ליפשיץ