בחן

פעילות מסוג זה משמשת לצורך בדיקת הידע של הסטודנטים (כגון תרגול, מבדק, מבחן וכו'). 

מבוא

בחן (Quiz) הוא פעילות המאפשרת בדיקת ידע של הסטודנטים באמצעות שאלות מסוגים שונים: שאלות בחירה מרובה, התאמה, נוסחאות מתמטיות, שאלות עם תשובה מספרית ועוד.

שימושים אפשריים / מומלצים:

 • לבחון את הידע המקדים של הסטודנט
 • לבחון את הידע של הסטודנט על חומר לימוד עצמי
 • לבחון את הידע של הסטונדט לאחר פעילות קבוצתית
 • תרגול חומר הלימוד
 • תרגול לקראת הכנה למבחן
 • לימוד עצמי באמצעות מתן הסבר על המסיחים
 • להערכה עצמית.

הבחן נותן מספר אפשרויות לנוחות המורה:

 • ניתן להגדיר מס' ניסיונות לכל סטודנט: ניסיון יחיד, מספר מוגבל של ניסיונות או מספר ניסיונות בלתי מוגבל
 • אקראיות: ניתן לבצע שיבוץ שאלות באופן אקראי מתוך מאגר שאלות קיים, סידור אקראי של השאלות בתוך הבחן, סידור אקראי של התשובות בתוך השאלות.

 • ניתן להגדיר מגבלת זמן לניסיון המענה על הבוחן

 • הגבלת גישה: ניתן להגביל פעילויות אחרות לסטודנטים שלא עברו / עברו בציון מסוים את הבחן

מערכת ה moodle מתעדת את על כל הניסיון של הסטודנט.

אנו ממליצים להשתמש בשאלות "סגורות" ובכך לאפשר מתן ציון באופן אוטומטי. התוצאות מחושבות ומוצגות בזמן אמת. הציון נרשם בגליון-הציונים של הקורס.

המורה יכול לבחור האם רמזים, משוב ותשובות נכונות, יוצגו לתלמידים ואם כן, מתי ובאיזה אופן הם יוצגו.