בחן

פעילות מסוג זה משמשת לצורך בדיקת הידע של הסטודנטים (כגון תרגול, מבדק, מבחן וכו'). 

סוגי שאלות

מערכת המודל מאפשרת יצירת שאלות מסוגים שונים. בקישור הבא ניתן לראות את הרשימה המלאה של כל סוגי השאלות והסברים עבור כולן: https://docs.moodle.org/38/en/Question_types.

ריכזנו כאן מספר סוגי שאלות מעניינים ורלוונטיים במיוחד עם הסברים מצולמים לנוחיותכם:

שאלות רב-ברירה - Multiple Choice Questions: שאלות רב-ברירה, עם תשובה אחת או יותר נכונות. מאפשרות שילוב של טקסט, תמונות, וכו'.

שאלות נכון/לא נכון - True/False Questions: שאלות בהן נדרשת בחירה בין האפשרויות "נכון" ו "לא נכון". רק תשובה אחת נכונה. גם כאן, ניתן לשלב תמונות ומדיה בשאלה.

שאלת חישוב פשוטה - Simple Calculated Question: שאלות שהתשובה אליהן היא תוצאה של חישוב המכיל משתנים אקראיים.

שאלת חישוב - Calculated Question: שאלת חישוב עם משתנים מוגרלים. השאלה מאפשרת יותר גמישות יחסית לשאלת החישוב הפשוטה.

שאלת רב ברירה חישובית - Calculated Multiple Choice Question: שאלת רב ברירה המכילה משתנים וכך הערכים מוגרלים בצורה אקראית לכל משתתף.

שאלת השלמה - Close Quiz Question: שאלה השלמה הינה גמישה במיוחד, המכילה בתוכה שלל סוגי שאלות שניתן לשלב יחד, כולל שאלות רב ברירה, תשובות קצרות ותשובות נומריות.

תשובה קצרה - Short Answer Questions: התשובה המתבקשת היא מילה או משפט קצר, אשר נבדקת מול סט של אפשרויות תשובה מוגדרות מראש. ניתן לתת ציון שונה לכל גרסה של תשובה.

תשובה נומרית - Numerical Question: תשובה מספרית, כאשר ישנו טווח טעות אפשרי.