ויקי

1. מהו ויקי?

פעילות Wiki (תוצר משותף) מאפשרת בניית דפי תוכן באינטרנט ללא ידע ב html ותוך שיתוף מספר משתתפים. כל אחד ממשתתפי הקורס יכול לצפות בתכני הויקי קיימים, לערוך אותם ולהוסיף תכנים משלו בכל דף קיים. קיימת גם אפשרות ליצירת ויקי אישי - "תת-אתר" אישי הניתן לעריכה ע"י משתמש יחיד.

הויקי שומרת היסטוריית גרסאות ובכך מאפשרת צפייה בעריכות של כל אחד ממשתתפי הקורס.

דוגמאות לשימושי ויקי:

  • יומן אישי / קבוצתי המסכם פעילות לימודית.
  • דוחות מעבדה המוגשים בקבוצות.
  • עבודת חקר שיתופית - כל סטודנט בוחר חלק מהנושא ומעדכן את הויקי השיתופי.
  • בניית מילון מונחים
  • סיכום משותף של הרצאות הקורס
  • ניתוח שיתופי של מאמר מדעי-קריאה מודרכת
  • ניתוח אוסף מאמרים אקדמיים
  • פעילות שיתופית לקראת מבחן סיום