הערכת עמיתים

פעילות "הערכת-עמיתים" (סדנה או Workshop) מאפשרת להציג משימה או מטלה הדורשת ביקורת והערכת עמיתים.

קישורים להדרכות נוספות