פרסום תיאור הקורס והסילבוס

שימו לב - האתר חייב להיות מוצג לסטודנטים (איננו מוסתר) על מנת שניתן יהיה לפרסם סילבוסים.

ניתן לפרסם מידע כללי על הקורס, כולל הסילבוס, כך שיהיו זמינים למשתמשים של מערכת המודל, ללא קשר לרישום וגישה לאתר.

  • נגישות: ניתן לבדוק האם הקובץ שלכם עומד בדרישות הנגישות באמצעות מנגנון בדיקת תאימות להנגשה מובנה בתוכנת Word. 
File -> Info -> Check for Issues -> Check Accessibility
  • פרסום הקובץ גם באתר הקורס: יש לפרסם את הסילבוס בצורה הרגילה (כקובץ בחלק העליון של אתר המודל) בנוסף.

1. היכנסו לאתר הקורס ולחצו על "ניהול הקורס" (שלושה גלגלי שיניים בסרגל העליון) ובחרו "עריכת הגדרות הקורס"

2. בסעיף "תיאור -> תקציר הקורס" לחצו על הוספת קובץ (אייקון של דף עם סיכה, השמאלי ביותר):

3. בחלון בחירת הקובץ הוסיפו את קובץ הסילבוס שלכם (על ידי גרירה מתיקייה במחשב או על ידי לחיצה על החץ הכחול ובחירת הקובץ באמצעות בורר הקבצים) וסגרו ב X בפינה הימנית העליונה:

4. רשמו בחלון של "תקציר הקורס" למשל את המילים "סילבוס - סמסטר אביב תשפ"ג" והדגישו את המילים.

5. לחצו על אייקון הוספת הקישור (שרשרת):

6.  בחלון שיפתח לחצו על האייקון בשורה של "כתובת הקישור":

7. בחרו בתפריט ימין "קבצים משובצים" ואז לחצו פעמיים על הקובץ שלכם:

8. לחצו "הוספה" ולאחר מכן שמירה:

כעת מי שיחפש את אתר הקורס במערכת המודל, יוכל לראות בתצוגה המקדימה את שם הקורס, שמות המורים וגם קישור לקובץ הסילבוס.

לבדיקה, העתיקו את הקישור הישיר לעמוד הראשי של האתר שלכם ופתחו אותו בחלון גלישה בסתר (incognito mode):

שינוי אחרון: שלישי, 28 פברואר 2023, 1:20 PM