הוספת אשף פעולות מהירות למרצים ומתרגלים

ניתן להוסיף את האשף על ידי:

  • הפעלת עריכה באתר הקורס (לחצן ירוק בסרגל העליון)
  • פתיחת אזור "משבצות מידע וכלים" (לחצן למעלה באמצע)

  • לחיצה על "הוספה" במשבצת "הוספת משבצות"

  • בחירת "אשף פעולות  מהיר"

האשף יופיע כמשבצת באזור העליון.

ניתן לגרור את המשבצת לאזור המשבצות בצד שמאל, במידת הצורך מטעמי נוחות.

Last modified: Tuesday, 2 August 2022, 8:37 AM