מידע על הקורס

חשוב לספק ללומדים מידע מפורט לגבי הקורס באתר באתר.

יחידת המידע העליונה באזור התכנים (בדף הבית של הקורס): זה המקום לכתוב פרטים שונים לגבי הקורס - צוות ההוראה, מועדי המפגשים, שעות קבלה, אופן יצירת קשר עם הצוות וכו'. 

קובץ הסילבוס עצמו:  בכל אתר חייב להופיע קובץ סילבוס, המכיל את המידע העיקרי על הקורס, התכנים שיועברו, הרכב הציון וכד'. מומלץ לפרט את תוצאות הלמידה.

משבצת אודות: קיימת אפשרות להוסיף משבצת "אודות", אשר תופיע בצד שמאל או ימין לבחירתכם, ובה לרשום בקצרה מספר מילים על הקורס. 

שינוי אחרון: שלישי, 31 יולי 2018, 10:24 AM