הסרת משתמשים מאתר הקורס באופן ידני

שימו לב, ניתן להסיר מהאתר רק משתמשים שהתווספו באופן ידני, ולא את אלו המתעדכנים באופן אוטומטי בהתאם לרישום שלהם לקורסים.

הסרת משתמשים:

1. כנסו לאתר הקורס ולחצו על "ניהול הקורס" בסרגל העליון (אייקון עם שלושה גלגלי שיניים), בחרו בקישור "משתתפים".

תפריט ניהול הקורס כפי שמוצג למורה

2. בעמוד שיפתח ניתן לצפות בפרטי המשתתפים הרשומים כרגע לאתר. בעמודה "מצב" (השמאלית ביותר) לחלק מהמשתמשים מופיע אייקון של פח. רק אותם ניתן להסיר באופן זה.

3. למחיקת משתמש בודד יש ללחוץ על האייקון בשורה שלו ולאשר בעמוד הבא.

אייקון מחיקה בצורת פח בשורה משתתף שניתן להסיר את השיוך שלו

 
 

4. להסרת מספר משתמשים יש לסמן את המשתמשים הרצויים בתיבת הסימון בעמודה הימנית ביותר ולאחר מכן בתיבת "פעולות עבור משתמשים נבחרים" (בתחתית המסך) לבחור "מחיקת השיוך לתפקיד בקורס...".

בחירת מחיקת משתתפים לאחר סימון כל המשתתפים למחיקה

5. להסרת כל המשתמשים במוצגים בעמוד ניתן לסמן את כולם באמצעות הלחצן "בחירת כל המשתמשים בדף זה" ואז בתיבת "פעולות עבור משתמשים נבחרים" (בתחתית המסך) לבחור "מחיקת השיוך לתפקיד בקורס...".

6. להסרת כל המשתמשים בקורס ניתן לסמן את כולם באמצעות הלחצן "בחירת כל ?? המשתמשים" ואז בתיבת "פעולות עבור משתמשים נבחרים" (בתחתית המסך) לבחור "מחיקת השיוך לתפקיד בקורס...".

שינוי אחרון: שלישי, 16 מרץ 2021, 1:33 PM