אורחים עם סיסמה

גישה אורחים עם סיסמה מתאימה במידה ואתם מעוניינים לאפשר גישת צפייה בלבד בתכנים שגלויים לסטודנטים עבור אורחים חיצוניים.

מוזמנים לפנות אלינו להוספת אפשרות זו לאתרכם, תוך ציון קישור האתר הרלוונטי והסיסמה שתרצו להגדיר עבור האורחים.

שינוי אחרון: ראשון, 4 ספטמבר 2022, 11:10 PM