ZOOM - מידע כללי

מערכת זום (ZOOM) היא מערכת אינטראקטיבית, המוצעת למרצים ככלי להוראה סינכרונית מקוונת. המערכת קלה ונוחה לתפעול ועובדת בכל הדפדפנים והמכשירים הניידים.

המפגשים בין המרצה לסטודנטים, או בין קבוצת סטודנטים, נערכים בחדרים וירטואלים. ניתן להקליט את המפגשים המקוונים ולהעלות את ההקלטה לאחר מכן לאתר הקורס עבור מי שלא נכח במפגש.

  • מערכת ה ZOOM מאפשרת לקיים מפגשים וירטואליים, הכוללים וידאו, אודיו, שיתופי מסך, לוח לבן וצ'אט.
  • ניתן להיכנס למערכת ה ZOOM מתוך מערכת ה Moodle של הטכניון (ללא צורך בהזדהות נוספת) או מתוך אתר https://technion.zoom.us/ (הזדהות עם שם המשתמש והסיסמה של המייל הטכניוני).
  • כל משתמש מבית הטכניון יכול לפתוח מפגשי ZOOM, בהם הוא יחשב כמארח ותהיה לו היכולת להקליט את המפגש ולפרסמו בהמשך.
  • ניתן להזמין משתתפים לפגישות ZOOM באמצעות פרסום קישור למשתתפים באתר המודל של הקורס (אוטומטי כאשר המפגש נפתח מתוך אתר המודל) או ישירות למייל (פחות מומלץ - לטובת נוחות ארגון כלל החומר במקום אחד עבור הסגל והסטודנטים).
  •  חדרים יכולים להיות:
    • בעלי מועד ומשך מפגש קבועים מראש.
    • פתוחים למשך שנה ברציפות (Recurring). במצב זה, ניתן להיכנס לחדר מספר לא מוגבל של פעמים במהלך השנה ולבצע מספר מפגשים לפי הצורך.
  • מארח יכול לפתוח כמות בלתי מוגבלת של מפגשים, אך רק חדר אחד יכול להיות פעיל בזמן נתון. מספר מרצים/מתרגלים יכולים לזמן פגישות למועד זהה במקביל בתוך אותו האתר.שינוי אחרון: שישי, 13 מרץ 2020, 6:00 PM