Panopto - מידע כללי

פנופטו היא אחת הפלטפורמות המתקדמות ביותר הקיימות בימינו עבור lacture capture, כלומר לצילום, עריכה, אחסון ושידור של הקלטות וידאו של קורסים אקדמיים. באמצעות התוכנה ניתן להקליט את המרצה, המסך והמצגת, לסנכרן ביניהם, לאפשר צ'אט ולמידה שיתופית, ואף לשדר בזמן אמת את השיעור.

מערכת פנופטו של הטכניון מאפשרת לכל אנשי בית הטכניון (בעלי חשבון @technion או @campus) גישה לכלל ההקלטות הקיימות במאגר.

קישור לאתר החברה.

שינוי אחרון: שבת, 12 דצמבר 2020, 10:05 AM