ניהול ההקלטות

ניתן לשנות את מיקום ההקלטות ולהעבירן לתת- תיקייה אחרת.

להלן שתי אפשרויות:

        קישור תת- תיקייה לתיקיית אב אחרת

        העברה של הקלטות לתת תיקייה אחרת

שינוי אחרון: 11/12/2020, 11:42