ניהול ההקלטות

ניתן לשנות את מיקום ההקלטות ולהעבירן לתת- תיקייה אחרת.

להלן שתי אפשרויות:

        קישור תת- תיקייה לתיקיית אב אחרת

        העברה של הקלטות לתת תיקייה אחרת

שינוי אחרון: שישי, 11 דצמבר 2020, 11:42 AM