למידה פעילה ושיתופית באמצעות Panopto

מערכת הפנופטו מאפשר למרצים ולסטודנטים לקיים למידה פעילה ולמידה שיתופית במספר דרכים.

1. דיונים Discussions: הצופים יכולים להוסיף הערות, להתחיל דיונים ולהשיב זה לזה בכרטיסיית הדיון של ההקלטה בפנופטו. ליצירת פרסום יש להקליד את ההערה הרצויה בחלון וללחוץ על אייקון הפרסום בפינה הימנית התחתונה של החלונית.

מפרסם ההערה יכול לבחור האם לפרסם לכולם או רק לבעלי התוכן:

ניתן לערוך/למחוק את ההערה: