פעילויות דיגיטליות

מצגת אינטראקטיבית ללמידה סינכרונית

מצגת (ppt, PREZI, Nearpod,  Mentimeter ועוד) שהכין המרצה מראש וכוללת הצגת מידע במגוון ייצוגים ואמצעי המחשה, שאלות לדיון, הפסקות מובנות ללמידה פעילה ביחידים ובקבוצות, בדיקת ידע באמצעות כלי סקר.

פעילות הסטודנטים

 • דיון חופשי של שאלות ותשובות
 • תשובה לשאלות כן/ לא, שאלת רב ברירה, שאלה פתוחה באמצעות סקר (למשל: Socrative, Kahoot) מומלץ שימוש בסקר במטרה לקבל תמונה על כלל הסטודנטים ולא רק יחידים שמשתתפים.
 • השתתפות בדיון פתוח במליאה, אפשרות לסטודנט לתת ביטוי לרעיונות דעות. מתאים בעיקר לכתה קטנה.
 • דיון בצ'אט ושימוש בכלי הצבעה, למשל צ'אט והצבעה באמצעות poll  ב ZOOM
 • פעילות במתכונת Think-Pair-Share – משימה קצרה לפתרון עצמי, פתרון בזוגות/צוות קטן, דיון במליאה.
 • פעילות במתכונת Predict-Observe-Explain – בהצגת הדגמה, סימולציה, אנימציה, תהליך הנדסי, הרצת קוד וכד- הסטודנטים יתבקשו לנבא את התוצאה, יצפו ולאחר מכן יסבירו את התוצאה ופערים במידה והיו בין הניבוי שלהם לתוצאה.  
 • כדור שלג – מומלץ לשאלה עם ריבוי פתרונות, מגוון דוגמאות או סיבות, מתאים לסיעור מוחות לקראת משימה גדולה יותר. הפעילות מתבצעת ביחידים- זוגות – קבוצה גדולה יותר – מליאה, כשהמטרה לאסוף מגוון גדול של תשובות ובדיון במליאה לארגן את הרעיונות שעלו.
 • תשובה לדפי עבודה אינטראקטיביים במצגת, למשל ב Nearpod
 • ענן מילים – מתאים בתחילת נושא לבחון אילו מושגים מכירים הסטודנטים בהקשר לנושא מסוים למשל ב Mentimeter
 • סיעור מוחות באמצעות לוח שיתופי, למשל Padlet
 • דיון בייצוגים ויזואליים עשירים הכוללים תרשימים מקושרים אנימציות שהמרצה יצר למשל באמצעות Thinglink, Genial.lyאו תרשימים ממאגרי תמונות ואנימציות ברשת. הדיון יכול לכלול הסבר לייצוגים, קישור בין ייצוגים (לדוגמא בין גרף ואנימציה של תהליך הנדסי), ברמה גבוהה יותר ניתן להנחות את הסטודנטים להשלים ייצוג ויזואלי (המרצה יראה ייצוג חלקי והסטודנטים יתבקשו להשלים) או לבנות ייצוג ויזואלי: לדוגמא שרטוט תרשים כוחות כאשר פריסת הכוחות על הקורה משתנה.

 

 

צפייה פעילה ומונחית בוידאו בלמידה לא סינכרונית

הרצאה שהכין המרצה מראש, הרצאות ממוסדות אקדמיים בארץ ובעולם, הרצאות מסמסטרים קודמים, סרטון מהרשת כגון הרצאת TED.

הטמעת שאלות ומשימות במהלך בצפייה מגוון רמות חשיבה.

 (פנופטו, Edu.tube)

פעילות הסטודנטים

 • מענה על שאלות במהלך הסרטון
 • ניהול שיח/דיון במהלך הצפייה בוידאו
 • פתרון בעיות לאחר הצפייה - בצוותים או ביחידים
 • פתרון בוחן במודל לפני השיעור - כתנאי לכניסה למעבדה/שיעור
 • מענה על סקר בתחילת השיעור - כאינדיקציה למרצה על מצב הכיתה

 

כלים וסביבות חקר

סימולציות מדעיות, מעבדות ממוחשבות, אנימציות אינטראקטיביות.

מומלץ לבחור בסביבה עשירה (למשל Phet ) המאפשרת לסטודנט לבצע מניפולציות ולבחון את תוצאותיהן ואף לבצע ניסוי מבוקר, להעלות השערות, לאסוף נתונים איכותיים או כמותיים ולהסיק מסקנות.

פעילות הסטודנטים

 • באופן סינכרוני - הצגת הסימולציה במהלך הרצאה או תרגול כהעשרה או המחשה של מושגים, תהליכים ועקרונות. הסטודנטים יסבירו את התנהגות הסימולציה, ינבאו תוצאה של פעולה על הסימולציה, יחקרו השפעת פרמטרים על הגדלים הנמדדים בסימולציה.
 • פעילות א-סינכרונית - כהכנה לקראת שיעור או סיכום נושא. הסטודנטים יתנסו ויחקרו את הסימולציה לפי הנחיות ושאלות מנחות מה שלרוב לא מתאפשר במהלך השיעור בשל חוסר זמן.

 

יצירת תוכן על ידי הסטודנטים

למידה משמעותית היא כזו המספקת לסטודנטים הזדמנויות ליצור תוכן: לבטא רעיונות, להסביר מושגים ועקרונות שנלמדו כפי שהם מבינים אותם, לארגן את המידע ולקשר בין נושאים, ליישם עקרונות ותהליכים לפתרון בעיות וליצור ייצוגים חדשים. אילו יכולים להוות התנסות בלמידה פעילה, משימות הערכה מעצבת או הערכה מסכמת

פעילות הסטודנטים

יצירת, תרשים, מודל תלת מימד, אנימציה סרטון כמשימת שיעורי בית. למשל:

 • הכנת כרזה המסכמת נושא באמצעות מצגת ppt, Thinglink  או PREZI
 • סטודנט יצלם עצמו פותר תרגיל באלגברה, יוסיף הערות והסברים באמצעות EduTube  או Ted.Ed וישתף את המרצה והעמיתים.
 • דיון שיתופי בפתרון בעיות באמצעות Padlet או flipgrid
 • הצגת הצעה לפרויקט בפורום במודל
 • יצירת אנימציה המתארת תהליך הנדסי באמצעות Pawtoon
שינוי אחרון: שני, 23 אוגוסט 2021, 5:06 PM