הורדת הגשות ומשובים מהמטלות וצפייה בדוח ביצוע מטלות

ניתן לצפות בדוח מסכם עבור כלל המטלות הקיימות באתר הקורס, וגם להוריד את כלל ההגשות וקבצי המשובים במטלות אלו.

1. היכנסו לאתר הקורס ולחצו על "ניהול הקורס" (אייקון של שלושה גלגלי שיניים בסרגל העליון)

2. לחצו על גלגל השיניים המופיע בפינה השמאלית העליונה של התפריט שיפתח. בחרו "אפשרויות נוספות"

3. כעת עברו לחוצץ "דוחות" ואז "דוח הגשת מטלה":

כעת ניתן לבחור מתוך האפשרויות:

1. לצפות בדוח עבור כל מטלה בנפרד

2. לייצא דוח לקובץ אקסל עבור כל מטלה בנפרד או קובץ אחד לכלל המטלות

3. להוריד את הקבצים המקושרים למטלה (הגשות, משובים מכל הסוגים)

שינוי אחרון: רביעי, 28 אוקטובר 2020, 8:00 AM