הוספת מעברי עמודים בין שאלות בבחן

1. היכנסו לבוחן,בתפריט "ניהול הבוחן" לחצו על "עריכת שאלות בבוחן".

2. בחלקו המרכזי של המסך יוצגו כל השאלות כפי שהוספתם אותם לבוחן.

 

להוספת מעבר עמוד בין שתי שאלות:

לחצו על האייקון . סימן זה מופיע בדרך כלל מצד ימין של שמות השאלות, בין כל שתי שאלות.

להסרת מעבר עמוד:

לחצו על האייקון . סימן זה מופיע בדרך כלל בין שתי שאלות שיש ביניהם מעבר עמוד.

ניתן להזיז שאלה מעמוד לעמוד תוך לחיצה על האייקון  וגרירתה לעמוד הרצוי.

שינוי אחרון: חמישי, 24 דצמבר 2015, 12:21 PM