בדיקת הבחנים

שימו לב: לפני ביצוע הבדיקה מומלץ להסתיר את הבחן (במצב עריכה: עריכה -> הסתרה), כך שהסטודנטים לא יחשפו לשלבים השונים של הבדיקה, ולבטל את ההסתרה בסיום הבדיקה (במצב עריכה: עריכה -> הצגה).

ניתן לצפות בניסיונות המענה של הסטודנטים במספר אופנים, בהתאם לסוג הבדיקה שתרצו לבצע ולאופן שיבוץ השאלות בבחן. עבור בדיקה בחינה עם שאלות בשיבוץ אקראי מתוך מאגר ניתן לבדוק בצורה נוחה יותר מתוך אפשרות "סיכום שאלה אקראית" מתפריט הבחן. אנא ראו הנחיות והסברים בנושא בקישור הזה: https://moodle2223.technion.ac.il/mod/page/view.php?id=1726.

1. לצורך בדיקת הבחנים יש להיכנס לעמוד הבחן. בעמוד זה תוכלו לראות את מספר ניסיונות המענה שהוגשו:

2. לחיצה על "ניסיונות מענה:" תעביר אתכם לעמוד שמרכז את כל ההגשות של כל הסטודנטים בצורה של טבלה, אותה ניתן למיין ולסנן:

3. ניתן לראות את כל ניסיונות המענה (במידה ולסטודנט היו מספר נסיונות- כולם יוצגו כאן): פרטי הסטודנט, שעת התחלה, שעת סיום, משך הנסיון, היכן היו טעויות, כמה ניקוד קיבל, ציון מסכם וכו'.

4. ניתן לצפות בנסיון מענה ספציפי על ידי לחיצה על הקישור "סקירת נסיון מענה" מתחת לשמו של הסטודנט. בתצוגה זו תוכלו לראות מה היו השאלות שקיבל הסטודנט, מה היה הסדר שלהן ושל המסיחים, מה התשובות שהסטודנט סימן ומה התשובות הנכונות. ניתן לבצע תיקון לציון או להוסיף הערות במידת הצורך לכל אחת מהשאלות עבור אותו הסטודנט:

5. במידה וזיהיתם בעיה באחת השאלות, ניתן לעבור מכאן לעריכת השאלה ולתקן אותה לכלל הסטודנטים:

6. במידה ובבחן היו שאלות הדורשות בדיקה ידנית, חזרו לעמוד הראשון של הבחן ולחצו על גלגל השיניים בפינה השמאלית העליונה. בתפריט בחרו "מתן ציון לשאלות פתוחות":

7. בעמוד הבא תוכלו לראות סיכום של כל השאלות הפתוחות, אילו כבר נבדקו ואילו עדיין דורשות בדיקה:

8. לחצו על הקישור של השאלה אותה אתם מעוניינים לבדוק ותועברו לעמוד הבדיקה של אותה השאלה לכל הסטודנטים. עבור כל סטודנט הזינו ציון והערות ושמרו בסיום. שימו לב שעברתם על כל העמודים:

9. בכל שלב ניתן לחזור לעמוד הסיכום ולהיכנס לעדכון הציונים שכבר ניתנו:

10. במידה ואתם מעוניינים לייצא את הנתונים של הבחן לאקסל, עברו שוב לעמוד סיכום נסיונות המענה ובצעו ייצוא באמצעות הלחצן:

Last modified: Sunday, 25 October 2020, 9:27 AM