סטטיסטיקה של הבחן והשאלות

ניתן לקבל ניתוח סטטיסטי עבור תוצאות בחן ועבור שאלות ספציפיות בבחן.
1. היכנסו לעמוד הבחן ולחצו על גלגל שיניים בצד שמאל למעלה. בתפריט בחרו "תוצאות סטטיסטיות":
2. יפתח עמוד עם דוח סטטיסטי של הבחן:
3. בתחתית העמוד תמצאו טבלה של כל השאלות.
4. לחצו על שם השאלה המבוקשת ותועברו לעמוד המסכם את הניתוח הסטטיסטי של אותה השאלה. בחלק העליון ניתן לראות סיכום כללי:
ובחלק התחתון ניתן לכל אחד מהמסיחים (שורה לכל מסיח):
הסברים נוספים על המדדים הסטטיסטיים הזמינים ניתן לראות כאן https://docs.moodle.org/dev/Quiz_statistics_calculations.

התוצאות הסטטיסטיות של בחן מסוג רב ברירה

בבחן מסוג רב-ברירה, מומלץ להתייחס אל שני מדדים חשובים, המוצגים בתוצאות הסטטיסטיות: מדד הקושי ומקדם ההבחנה. מדדים אלה מאפשרים להעריך את איכות הפריטים. הערכים של שני המדדים הם מספרים בין 1- לבין 1 (100%- לבין 100%), כאשר עדיף ערך גבוה יותר.

מדד הקושי - Facility Index – מדד הקושי של פריט הוא החלק של הנבחנים שענו על הפריט נכון. מדד הקושי האידיאלי של פריט מסוג רב-ברירה אינו 0.5, אלא הערך בין ההסתברות לנחש את התשובה (תוצאת ניחוש אקראי) לבין 1 (דרגת הקושי כאשר כולם ענו נכון על הפריט).

מקדם ההבחנה Discrimination index  - מקדם ההבחנה של פריט הוא מדד סטטיסטי כמותי המשקף את המידה שבה פריט מבחין בין נבחנים בעלי יכולת גבוהה לבין נבחנים בעלי יכולת נמוכה.

אין תקן מובהק המגדיר ערכי D המצביעים על פריט טוב, אך הקונצנזוס הוא כי בפריטים בהם
D <0.2 נדרש עיבוד מחדש, ופריטים בהם D> 0.4 הם בעלי כושר הבחנה טוב למדי.

מדד אבחנה שלילי ממיין בניגוד למבחן כולו, והוא מצביע על בעיה בפריט.

*  במערכת ה Moodle המדדים נתונים באחוזים

שינוי אחרון: רביעי, 15 יולי 2020, 8:47 AM