פורום צף

פורום צף הינו פורום דיונים לא ליניארי ולא כרונולוגי.דומה לפעילות הפורום הרגילה, אך מתמקד בדיוני שאלות ותשובות ישירים.

בנוסף, משתמשים יכולים לדרג פרסומים ולקבל ציוני דירוג על ידי משתמשים אחרים. משתמשים שהתחילו דיון יכולים לסמן תשובה כמועילה; ומורים יכולים לסמן פרסום כפתרון (נכון) לשאלה שהוצגה.

דירוגים: אם פוסט מדורג למעלה או למטה, ציון הדירוג של בעל הפוסט עולה או יורד. ציון הדירוג של משתמש מוצג תמיד אחרי שם המשתמש. בהגדרות ניתן להגדיר מה תהיה ההשפעה על התדמית של המשתמש של הצבעה למטה או מעלה. פרסומים בעלי ציון גבוה מוצגים גבוה יותר מפרסומים בעלי דירוג נמוך. פרסום שמסומן כמועיל או נפתר, יעלה את הדירוג של בעל הפרסום.

פרסומים יכולים להיות מסומנים כמועילים (כתומים) על ידי יוזם השאלה או כפתרון (ירוק) על ידי מורה. ההודעה הנוכחית מסומנת בכחול. בנוסף, כולם יכולים להצביע בהודעות למעלה או למטה. הפוסט מסודר לפי מספר ההצבעות. המפרסם יכול לערוך את הפרסום תוך 30 דקות לאחר הפרסום. מורים יכולים לערוך ולמחוק פרסומים ללא הגבלת זמן.

להוספת פורום צף הפעילו עריכה באתר הקורס, לחצו "הוספת משאב או פעילות" ביחידה הרצויה ובחרו בתפריט "פורום צף".

שינוי אחרון: שני, 26 אוקטובר 2020, 9:06 AM