סרטון הדרכה למרצים - שימוש ב Zoom - אוניברסיטה פתוחה

Click https://youtu.be/WH5bG1D_Tbk link to open resource.