מפגש הדרכה מקוון - הערכת באמצעות המודל - מטלה ובחן