קורסים זמינים

מעבדה כימיה אורגנית 1 - אביב - 00124911

קטגוריה: כימיה
 • מורה: איזנה ניגל-אטינגר

כימיה פיס-ספקטרוסקופיה מולקולרית - אביב - 00124417

קטגוריה: כימיה
 • מורה: זוהר אמיתי
 • מורה: שמואל סופרין

מעבדות כימיה פיסיקלית

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: עודד גודסי

מעבדה בכימיה כללית - קב' 081 ,086 - חורף - 00125013

קטגוריה: כימיה
 • מורה: גבריאלה הלוי

נושאים מתקדמים בכימיה פיזיקלית - חורף - 00127010

קטגוריה: כימיה
 • מורה: דוד-אנדרס גלבווסר

תכנון מולקולרי של חומרים ביולוגיי - חורף - 00127456

קטגוריה: כימיה
 • מורה: נדב אמדורסקי
 • מורה: אסנת ברגר

מעבדה בכימיה קוונטית חישובית - חורף - 00127449

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: עודד גודסי

כימיה אורגנית 3 מורחב - חורף - 00127738

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אילן מרק

שליטה ומדידה קוונטית בכימיה פיס. - חורף - 00127452

קטגוריה: כימיה
 • מורה: זוהר אמיתי
 • מורה: אשר שמידט

מבוא לטכנולוגיה קוונטית מולקולרית - חורף - 00127446

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אהרן בלנק

פוטוקטליזה - חורף - 00127437

קטגוריה: כימיה
 • מורה: לילך עמירב-דרורי

מצב מוצק לכימאים (מורחב) - חורף - 00127427

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אפרת ליפשיץ

מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית - חורף - 00126901

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אירנה זוייב
 • מורה: איזנה ניגל-אטינגר

מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות מתקדמת - חורף - 00126605

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: עודד גודסי

מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות א - חורף - 00126604

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: אהרן בלנק
 • מורה: עודד גודסי

כימיה פיסיקלית ניסיונית מתקדמת - חורף - 00126602

קטגוריה: כימיה
 • מורה: זוהר אמיתי
 • מורה: אשר שמידט

מעבדה מתקדמת בכימיה פיסיקלית - חורף - 00126600

קטגוריה: כימיה
 • מורה: עליזה אוסקר
 • מורה: עודד גודסי

מע. בכימיה אי-אורגנית ואורגנומתכת - חורף - 00126303

קטגוריה: כימיה
 • מורה: אירנה זוייב
 • מורה: איזנה ניגל-אטינגר

כימיה אורגנית מ' - חורף - 00125800

קטגוריה: כימיה
 • מורה: מוריס אייזן

מעבדה כימיה אנליטית 1 למהנדסים - חורף - 00125102

קטגוריה: כימיה
 • מורה: איריס ברזילי