קורסים זמינים

מבוא לאופטימיזציה - אביב - 00236330

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: מיכאל ציבולבסקי

סדנה בתכנות תחרותי - אביב - 00234901

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: שניר גרין
 • מורה: תומר כהן
 • מורה: עדן סייג

מבוא לאבטחת סייבר - אביב - 00234493

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: סתיו אלבר

פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב' - אביב - 00234312

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: איתי דברן
 • מורה: ירון חי

מערכות הפעלה - אביב - 00234123

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: מוחמד אגבאריה
 • מורה: דן צפריר
 • מורה: לאוניד רסקין

מבוא למדעי המחשב מ' - אביב - 00234114+00234117

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אוראל אדיבי
 • מורה: לילך אילי
 • מורה: דניאל אלגריסי
 • מורה: רותם אליאס
 • מורה: אמיר אלקלעי
 • מורה: יעל ארז
 • מורה: מירלה בן-חן
 • מורה: שלי גולן
 • מורה: אורית חזן
 • מורה: עמר צברי
 • מורה: אדיר רחמים
 • מורה: תמיר שור

פרויקט ב- וי.אל.אס.אי. ב' - חורף - 00236381

קטגוריה: מדעי המחשב

הכנה למדעי המחשב - חורף - 00233000

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אוראל אדיבי
 • מורה: יעל ארז
 • מורה: שלי גולן
 • מורה: ויסאם היגא
 • מורה: יוסף ויינשטיין
 • מורה: אורית חזן
 • מורה: נאסים יחיא
 • מורה: בעז מואב
 • מורה: דן נבון
 • מורה: יואב-מתן פרץ
 • מורה: נתנאל קולר
 • מורה: ארד קוצר
 • מורה: דן רז

סמינר ברשתות תקשורת מחשבים - חורף - 00236819

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אורי רוטנשטרייך

פרויקט במערכות לומדות - חורף - 00236757

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: רן אל-יניב

מבוא לרובוטיקה - חורף - 00236927

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: הקטור רוטשטיין

סמינר בתמריצים ולמידה - חורף - 00236836

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: ענבל טלגם-כהן

סמינר באוטומטים ושפות פורמליות - חורף - 00236833

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: שאול אלמגור

סמינר בגאומטריה דיסקרטית - חורף - 00236831

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: גיל ברקת

פרויקט במערכות מחשבים - חורף - 00236828

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: דן צפריר

סמינר באלגוריתמים מבוזרים - חורף - 00236825

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: חגית עטיה

סמינר בעיבוד שפה טבעית - חורף - 00236817

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: יונתן בלינקוב

סמינר במדעי המחשב 2 - חורף - 00236802

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: הילה פלג

סמינר במדעי המחשב 1 - חורף - 00236801

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: נאדר בשותי

נושאים מתקדמים במדעי המחשב 01 - חורף - 00236610

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: מיכאל אלעד