קורסים זמינים

נושאים מתקדמים במדעי המחשב 9 - חורף - 00236609

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: יובל גושן
 • מורה: שרה-(אייזנשטיין) קרן

נושאים מתקדמים במדעי המחשב 6 - חורף - 00236606

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: גל אורן

פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 - חורף - 00236503

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: ערן יהב

פרויקט בבינה מלאכותית - חורף - 00236502

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אסף שוסטר

עקרונות ניהול מידע חסר ודאות - חורף - 00236378

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: בני קימלפלד

תכנות מערכות ברשת האינטרנט - חורף - 236369

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: ניסן אוחנה
 • מורה: ניסן אוחנה
 • מורה: עדי חריף
 • מורה: בני קימלפלד

פרויקט במערכות הפעלה מ' - חורף - 00236366

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אסף שוסטר

פרויקט באבטחת מידע - חורף - 00236349

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אלי ביהם

פרויקט בתקשורת מחשבים - חורף - 00236340

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: דן רז

פרויקט באינטרנט של הדברים - חורף - 00236333

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: איתי דברן
 • מורה: תום סופר

פרויקט בעיבוד נתונים מ' - חורף - 00236323

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אסף שוסטר

פרויקט פיתוח מבוסס אנדרואיד - חורף - 00236272

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אורן משלי

פרויקט תעשייתי - חורף - 00234313

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אלכסנדר ברונשטיין

פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א' - חורף - 00234311

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: הדס אברהם
 • מורה: מארון איוב
 • מורה: ליאור גראור
 • מורה: איתי דברן
 • מורה: דוד דברת
 • מורה: אנדרו לוקא
 • מורה: תם רהב

מבוא למדעי המחשב מ' - חורף - 00234114 + 00234117

קטגוריה: מדעי המחשב
 • מורה: אוראל אדיבי
 • מורה: לילך אילי
 • מורה: דניאל אלגריסי
 • מורה: רותם אליאס
 • מורה: אמיר אלקלעי
 • מורה: יעל ארז
 • מורה: גימי ביטאר
 • מורה: מירלה בן-חן
 • מורה: שלי גולן
 • מורה: עדי גרוס
 • מורה: עדי גרוס
 • מורה: ויסאם היגא
 • מורה: איהאב וותד
 • מורה: יוסף ויינשטיין
 • מורה: טל זהר
 • מורה: אורית חזן
 • מורה: ירון חי
 • מורה: לב יוחננוב
 • מורה: נאסים יחיא
 • מורה: הראל ימין
 • מורה: דניאל לוי
 • מורה: עמר צברי
 • מורה: נתנאל קולר
 • מורה: ארד קוצר
 • מורה: אדיר רחמים