קורסים זמינים

שיטות אסימפטוטיות - אביב - 00198000

  • מורה: ניר גביש

נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 3 - אביב - 00197010

  • מורה: רון לוי

למידה עמוקה ותורת הקירובים - אביב - 00196014

  • מורה: נדב-אליעזר דים

מבוא לאינפורמציה קוונטית ותורות משאבים - חורף - 00197009

  • מורה: גלעד גור

אנליזה נומרית - חורף - 00196013

  • מורה: רון לוי