קורסים זמינים

מבנה ופרטי גנים 2 - אביב - 00204401

 • מורה: יעל וולגמוט
 • מורה: יוסף עוזירי
 • מורה: אהרונה תגר-הדרי

תכנית מתאר כללי להסדרת המרחב - אביב - 00209037

 • מורה: דלית שך-פינסלי

בטיחות בארכיטקטורה

 • מורה: עזרא עוזרי

נושאים נבחרים באדריכלות - מיפוי נוף - חורף - 00207580

 • מורה: ליהי גולן
 • מורה: מתניה ז"ק
 • מורה: טליה מג'אר

עיצוב עכשיו - חורף - 00206843

 • מורה: עזרא טרזי

תכנון נוף 40 - חורף - 00204063 - איזבלה

 • מורה: איזבלה לוי

תכנון נוף 40 - חורף - 00204063 - תמר

 • מורה: תמר דראל-פוספלד

מבוא לגיאומטריה תיאורית - קב' 013 ,014 - חורף - 00205543

 • מורה: דוינה נפטה

מבוא לגיאומטריה תיאורית - קב' 011 ,012 - חורף - 00205543

 • מורה: אננה לובוביקוב-כץ

המסלול לעיצוב תעשייתי - פורום סטודנטים ומרצים

 • מורה: ליאור ארבל
 • מורה: דנה בן-שלום-גלבוע
 • מורה: עפר ברמן
 • מורה: גבריאלה גולדשמידט
 • מורה: אמנון זילבר
 • מורה: עזרא טרזי
 • מורה: יוחנן-ג'ון טרנטיאק
 • מורה: חנן להר
 • מורה: דניאל מטקלף
 • מורה: חיים פרנס
 • מורה: יואב שטרמן

סט' נושאי:היסטוריה,תיאוריה,ביקורת - קב' 012 - חורף - 00205580

 • מורה: אלון זהר

סט' נושאי:היסטוריה,תיאוריה,ביקורת - קב' 011 - חורף - 00205580

 • מורה: ברכה חיוטין

פרויקט סטודיו 1 - קב' 011 עד 016 - חורף - 00205574

 • מורה: דפנה פישר-גבירצמן

נושאים נבחרים בתכנון ערים ואזור 1 - חורף - 00207912

 • מורה: עפר לרנר

תורת הצבע - חורף - 00206180

 • מורה: רחל זבה-קולדני

דיון ביקורתי בשיכון הצבורי בישראל - חורף - 00206170

 • מורה: הדס שדר

סיור לימודי באדריכלות נוף 2 - חורף - 00204723

 • מורה: ניצן דן-רקדזון

כלכלה עירונית - חורף - 00209050

 • מורה: דני ברויטמן

התחדשות עירונית - חורף - 00209005

 • מורה: דלית שך-פינסלי

סטודיו בעיצוב תעשייתי 3 - חורף - 00208314

 • מורה: דנה בן-שלום-גלבוע
 • מורה: יואב שטרמן