קורסים זמינים

צמחיה בנוף 2:יסודות תכנון בצמחיה - אביב - 00204202

 • מורה: אפרת כהן-אראל
 • מורה: רנית רוזנטל

טכנולוגיות ופירטי בניין 3 - קב' 011 - אביב - 00206968

טכנולוגיות ופירטי בניין 3 - קב' 021 - אביב - 00206968

סדנאות מדיה 1ב' - קב' 014 - אביב - 00205818

 • מורה: ליגיל ברטון

שיטות כמותיות בתכנון 2 - אביב - 00209040

 • מורה: דני ברוייטמן

תכנית מתאר כללי להסדרת המרחב - אביב - 00209037

 • מורה: דלית שך-פינסלי

סמינר בארכיטקטורה ובינוי ערים - אביב - 00208800

 • מורה: ליאת אייזן
 • מורה: אור אלכסנדרוביץ
 • מורה: רונן בן-אריה
 • מורה: עומרי זילכה

פרוייקט גמר בעיצוב תעשייתי - אביב - 00208353

 • מורה: דניאל מטקלף

חומרים תעשיתיים 1 - אביב - 00208350

 • מורה: חיים פרנס

סטודיו עיצוב תעשייתי 2 - אביב - 00208320

 • מורה: חיים פרנס

סטודיו בעיצוב תעשייתי4 - אביב - 00208315

 • מורה: שמואל ארואס

פרוייקט בסטודיו עיצוב עירוני - אביב - 00208174

 • מורה: יהושע גוטמן
 • מורה: אורי כהן
 • מורה: שחר לולב

פרויקט בסטודיו אינטגרטיבי - אביב - 00208171

 • מורה: ניר חן
 • מורה: אורי כהן
 • מורה: דן פרייס

סטודיו פרויקט גמר - חלק 2 - אביב - 00208112

 • מורה: גבי שורץ

נושאים בתכנון ערים ואזורים 3 - אביב - 00207915

 • מורה: אפרת איזנברג

נושאים נבחרים בתכנון ערים ואזור 2 - אביב - 00207913

 • מורה: ניר מועלם

היבטים משפטייים ומינהליים בתכנון - אביב - 00207806

 • מורה: שיר גרביץ
 • מורה: ניר מועלם

אולפן 1: עירוני - אביב - 00207700

 • מורה: פנינה אוחנה-פלאוט

תכנון שימושי קרקע: עקרונות וכימות - אביב - 00207070

 • מורה: אמיל ישראל

מערכות מידע גיאוגרפי 2 - אביב - 00207023

 • מורה: עדי בן-נון