קורסים זמינים

מבוא לממ"ג למתכננים - אביב - 00207020

 • מורה: עדי בן-נון

הערכת שווי נדל"ן - אביב - 00207007

 • מורה: אייל סלינג'ר

היבטים ופרקטיקות בשימור ופיתוח - אביב - 00206985

 • מורה: אורין שחר-מלמן

נ.נ. בהיסטוריה טכנולוגית של הארכי - אביב - 00206959

 • מורה: אור אלכסנדרוביץ

נושאים נבחרים במדיניות וטכנלוגיה - אביב - 00206958

 • מורה: דוידה שאומן

נושאים בארכיטקטורה דיגיטלית - אביב - 00206957

 • מורה: עופר אסף

גישות עכשוויות לעיצוב עירוני - אביב - 00206931

 • מורה: אורי כהן

טכנולוגיות משבשות בארכ' ועיצוב - אביב - 00206846

 • מורה: שני ברט

שיטות יצור מבוססות מחשב באדריכלות - אביב - 00206840

 • מורה: גיא-שלמה אוסטרן
 • מורה: איתי בליישטיין
 • מורה: אברהם כהן

Human-Animal-Machine - אדם-חיה-מכונה - 00206838

 • מורה: דניאל מטקלף

עיצוב תעשייתי בעידן המהפכה - אביב - 00206836

 • מורה: יואב שטרמן

הנדסת אנוש וארגונומיה בעיצוב מוצר - אביב - 00206824

 • מורה: שמואל ארואס

שימוש מחדש במבנים קיימים - אביב - 00206574

 • מורה: דפנה פישר-גבירצמן

206564 | אספקטים אקלימיים בתכנון הבניה - הבלוק העירוני

 • מורה: יונתן נתניאן

מגורים והעיר - סמינר מחקר - אביב - 00206404

 • מורה: יעל אלואיל

חומרי בניין ושיטות בנייה 2 - אביב - 00206044

 • מורה: אריאל בלונדר

סדנה טכנולוגית הנדסית 2 - אביב - 00206013

 • מורה: אורן בן-ארי
 • מורה: שהם שפי

נושאים נבח. בארכ.-עיצוב עירוני 2 - אביב - 00206011

 • מורה: אריאל וטרמן

נושא. נבח. בארכ.-אדריכלות ירוקה 2 - אביב - 00206008

 • מורה: אברהם יזיאורו

עיצוב בסיסי 2 א' - אביב - 00205886

 • מורה: טליה אברמוביץ
 • מורה: נדב וייסמן
 • מורה: מרק יאשאייב
 • מורה: עמית מטלון
 • מורה: ניל ננר
 • מורה: ניצן סט
 • מורה: עירית פז-טל
 • מורה: דניאל שושן
 • מורה: דלית שרון