קורסים זמינים

אומנות ניסויית 1 - אביב - 00205874

 • מורה: נדב וייסמן

סדנאות מדיה 2ה' - אביב - 00205828

 • מורה: רן שבתי

גרסהופר נוף (סדנאות מדיה 2ד') - אביב - 00205827

סדנאות מדיה 2 ג' - אביב - 00205826

סדנאות מדיה 2 ב' - אביב - 00205825

סדנאות מדיה 1 ו' - אביב - 00205822

ריינו באדריכלות (סדנאות מדיה 1ג') - אביב - 00205819

סדנאות מדיה 1ב' - אביב - 00205818

רישום אדריכלי - אביב - 00205814

 • מורה: אננה לובוביקוב-כץ

אדריכלות ללא אנשים (נושאים מיוחדים) אביב - 205691

 • מורה: יעל אגמון

מבוא לבנייה מתועשת - אביב - 00205599

 • מורה: שירלי קויבסקי-קנת

סטודיו נושאי: בלוק 2020-30-50

 • מורה: יונתן נתניאן

סטודיו נושאי:עיצוב ויצור ממוחשב - אביב - 00205579

 • מורה: אהרון שפרכר

סטודיו נושאי:מורשת,שימור והתחדשות - אביב - 00205578

 • מורה: אברהם יזיאורו
 • מורה: דפנה פישר-גבירצמן

פרויקט סטודיו 4 - אביב - 00205577

 • מורה: מאיה איל-רוזנקיאר
 • מורה: אורן בן-אברהם
 • מורה: בת-אל יוסף-רביד
 • מורה: גילת לווינגר
 • מורה: נעמה מישר
 • מורה: צבי קורן
 • מורה: נאוה קיינר
 • מורה: טל קמחי
 • מורה: גיא שחר
 • מורה: אורית שמואלי

פרויקט סטודיו 2 - אביב - 00205575

 • מורה: אלון זהר

מערכות הבניין - אקלים ואנרגיה - אביב - 00205492

 • מורה: אברהם יזיאורו

תכן מבנים 3 - אביב - 00205460

 • מורה: אמיר בהנסי
 • מורה: מיס סעדי
 • מורה: רמי עיד

סדנה טכנולוגית הנדסית 1א' - אביב - 00205430

 • מורה: שולמית ביימל
 • מורה: אסף דיאמונד
 • מורה: אריאל טיבי
 • מורה: עופר פורת

טכנולוגיות בנייה ופרטי בניין 1 - אביב - 00205426

 • מורה: דפנה דרורי