קורסים זמינים

רקמות אורבניות בישראל - אביב - 00205255

 • מורה: הדס שדר

אדריכלות בישראל:המאה העשרים ואחת - אביב - 00205105

 • מורה: אלונה נצן-שיפטן

תולדות אדר' מהעת העתיקה לעת החדשה - אביב - 00205102

 • מורה: אהרון-רון פוקס

מורפולוגיה 1 - אביב - 00205071

 • מורה: דוד צינמן

שיטות בעיצוב, תיאוריה וכלים - אביב - 00205028

 • מורה: אהרון שפרכר

מבוא לשימור - אביב - 00205000

 • מורה: אורין שחר-מלמן

ייצוג נוף - אביב - 00204652

 • מורה: מתניה ז"ק

אחזקת שטחים פתוחים - אביב - 00204540

 • מורה: ישראל גלון

מבוא לאקולוגיה של הנוף - אביב - 00204150

 • מורה: גיא שיאון

תולדות אדריכלות נוף 2 - אביב - 00204091

 • מורה: טל אלון-מוזס
 • מורה: שירה וילקוף
 • מורה: דנה מור
 • מורה: יארה סעדיה
 • מורה: יוליה פורשיק

תכנון נוף 70 - אביב - 00204066

 • מורה: ברברה אהרונסון
 • מורה: עליזה ברוידא
 • מורה: דפנה גרינשטיין
 • מורה: תמר דראל-פוספלד

תכנון נוף 10 - אביב - 00204060

 • מורה: יעל סופר
 • מורה: צופיה רוזנר-סלע

צמחיה בנוף 1 - אביב - 00204006

 • מורה: ישראל גלון

מבוא למבנה ופרטי גן - אביב - 00204004

 • מורה: סיון אורנאי
 • מורה: ענבל יודפת-נאמן
 • מורה: אלכסנדר סיצ'נקו

בטיחות בארכיטקטורה

 • מורה: עזרא עוזרי

נושאים נבחרים באדריכלות - מיפוי נוף - חורף - 00207580

 • מורה: ליהי גולן
 • מורה: מתניה ז"ק
 • מורה: טליה מג'אר

עיצוב עכשיו - חורף - 00206843

 • מורה: עזרא טרזי

תכנון נוף 40 - חורף - 00204063 - איזבלה

 • מורה: איזבלה לוי

תכנון נוף 40 - חורף - 00204063 - תמר

 • מורה: תמר דראל-פוספלד

מבוא לגיאומטריה תיאורית - קב' 013 ,014 - חורף - 00205543

 • מורה: דוינה נפטה