קורסים זמינים

מבוא לגיאומטריה תיאורית - קב' 011 ,012 - חורף - 00205543

 • מורה: אננה לובוביקוב-כץ

המסלול לעיצוב תעשייתי - פורום סטודנטים ומרצים

 • מורה: ליאור ארבל
 • מורה: שמואל ארואס
 • מורה: דנה בן-שלום-גלבוע
 • מורה: עפר ברמן
 • מורה: גבריאלה גולדשמידט
 • מורה: אמנון זילבר
 • מורה: עזרא טרזי
 • מורה: יוחנן-גון טרנטיאק
 • מורה: חנן להר
 • מורה: דניאל מטקלף
 • מורה: חיים פרנס
 • מורה: יואב שטרמן

סט' נושאי:היסטוריה,תיאוריה,ביקורת - קב' 012 - חורף - 00205580

 • מורה: אלון זהר

סט' נושאי:היסטוריה,תיאוריה,ביקורת - קב' 011 - חורף - 00205580

 • מורה: ברכה חיוטין

פרויקט סטודיו 1 - קב' 011 עד 016 - חורף - 00205574

 • מורה: דפנה פישר-גבירצמן

נושאים נבחרים בתכנון ערים ואזור 1 - חורף - 00207912

 • מורה: עפר לרנר

תורת הצבע - חורף - 00206180

 • מורה: רחל זבה-קולדני

דיון ביקורתי בשיכון הצבורי בישראל - חורף - 00206170

 • מורה: הדס שדר

סיור לימודי באדריכלות נוף 2 - חורף - 00204723

 • מורה: ניצן רקדזון

כלכלה עירונית - חורף - 00209050

 • מורה: דני ברוייטמן

התחדשות עירונית - חורף - 00209005

 • מורה: דלית שך-פינסלי

סטודיו בעיצוב תעשייתי 3 - חורף - 00208314

 • מורה: דנה בן-שלום-גלבוע
 • מורה: יואב שטרמן

סטודיו עיצוב תעשייתי 1 - חורף - 00208310

 • מורה: עפר ברמן

פרוייקט בסטודיו עיצוב עירוני - חורף - 00208174

 • מורה: עומר בר
 • מורה: צבי קורן

פרויקט בסטודיו אינטגרטיבי - חורף - 00208171

 • מורה: ניר חן
 • מורה: רות ליברטי-שלו

סטודיו פרויקט גמר - חלק 1 - חורף - 00208111

 • מורה: ישי וול
 • מורה: שמעיה צרפתי
 • מורה: דיוויד רובינס

תכנון וניהול הסביבה החופית והימית - חורף - 00207953

 • מורה: מישל פורטמן

שיטות מחקר איכותניות למתכננים - חורף - 00207920

 • מורה: אפרת איזנברג

נוש מתקדמים בתכנון ערים ואזורים 3 - חורף - 00207902

 • מורה: דניאל אורנשטיין

People-Centered Transport Planning - Winter - 207600

 • מורה: צ'רלס מרטנס