קורסים זמינים

נופי תרבות:תיאוריה, פרשנות, עיצוב - חורף - 00207569

 • מורה: נורית ליסובסקי

נושאים נבחרים באדריכלות נוף 5 - חורף - 00207466

 • מורה: אבי אוזן

תאוריות באדריכלות הנוף העכשווית - חורף - 00207460

 • מורה: טל אלון-מוזס

תכנון עם הקהילה, מושגים, כלים - חורף - 00207440

 • מורה: חלי הירש

גיאוגרפיה עירונית ואזורית - חורף - 00207342

 • מורה: אמיל ישראל

תכנון סביבתי - חורף - 00207048

 • מורה: מישל פורטמן

הכנה לתהליך מחקר - חורף - 00207045

 • מורה: אפרת איזנברג

עקרונ.אקולוגיים בתכנון עיר ואזור - חורף - 00207041

 • מורה: דניאל אורנשטיין

תיאוריות התכנון - חורף - 00207001

 • מורה: ניר מועלם
 • מורה: יערה סדצקי-ורד

תהליכי תכנון ובניה - חורף - 00206964

 • מורה: לילך מור

תחיקת התכנון והבניה - חורף - 00206963

 • מורה: מרב כהן
 • מורה: טליה שמחה-אליקים

ההיסטוריה של המגורים - חורף - 00206952

 • מורה: יעל אלואיל

היסטוריה של האדריכלות בישראל - חורף - 00206951

 • מורה: אלונה נצן-שיפטן

היסטוריה ופילוסופיה של השימור - חורף - 00206948

 • מורה: רות ליברטי-שלו

גישות עכשוויות לעיצוב עירוני - חורף - 00206931

 • מורה: צבי קורן
 • מורה: אורית שמואלי

נושאים נבחרים בארכיטקטורה 1 - חורף - 00206913

 • מורה: אורי כהן

מחקר פיתוח ועיצוב - חורף - 00206842

 • מורה: דניאל מטקלף

תכן פרמטרי באדריכלות - חורף - 00206841

 • מורה: גיא-שלמה אוסטרן

עיצוב - חורף - 00206837

 • מורה: חנן להר

היסטוריה ותאוריה בעיצוב תעשייתי 2 - חורף - 00206825

 • מורה: אמנון זילבר