קורסים זמינים

תכנון נוף 20 - חורף - 00204061

 • מורה: ארנה בן-ציוני
 • מורה: שירה וילקוף
 • מורה: צופיה רוזנר-סלע
 • מורה: דורית שחר

צמחיה בנוף 3 - חורף - 00204007

 • מורה: אביטל חגי
 • מורה: מורן חייק

מבנה ופרטי גן 1 - חורף - 00204005

 • מורה: יונתן חבצלת
 • מורה: ירון צלניק

מבוא לאדריכלות נוף - חורף - 00204000

 • מורה: גלית בוצר
 • מורה: נורית ליסובסקי
 • מורה: טליה מג'אר