קורסים זמינים

פרויקט לשוויון הזדמנויות

 • מורה: מתא בוטרוס
 • מורה: עדי חביבי
 • מורה: קרואני כינאן
 • מורה: חניפס מראל

עתידים - קידום סטודנטים

 • מורה: קוסטיוקובסקי אלינור
 • מורה: עדי חביבי
 • מורה: הלל שחר

00218000.40 - Research Ethics

 • מורה: שירי בלומנפלד-קאן
 • מורה: מרים ברק

אתיקה במחקר - שנתי - 00218000

 • מורה: שירי בלומנפלד-קאן
 • מורה: מרים ברק