קורסים זמינים

שיטות מיקרוסקופיה במדעי החיים - חורף - 00138049

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: ניצן דהן
 • מורה: יעל לופו-הבר
 • מורה: אילה שיבר

מדעי הנתונים הגנומיים - חורף - 00138047

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: דביר ארן
 • מורה: רועי קישוני

תפקוד ומבנה חלבונים - חורף - 00138039

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: ארנון חן
 • מורה: טלי לביא
 • מורה: יעל פזי-בנהר
 • מורה: עודד קליפלד

התגובה התאית לנזקים ב-דנ"א - חורף - 00138034

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: נביה איוב

מכונות ביולוגיות - חורף - 00138021

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: ארנון חן

עריכה גנטית - חורף - 00138012

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אסף בסטר

הבסיס המולקולרי של מחלת הסרטן - חורף - 00138002

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: יהודה אסרף

נושאים עדכניים בביולוגיה - חורף - 00138083+00138084+00138085+00138086

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: שגיא לוי

גנטיקה מולקולרית של האדם - חורף - 00136088

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: שרה זליג

מודלים בביולוגיה - חורף - 00136042

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: תום שמש

שיטות בביואינפורמטיקה למדעי החיים - חורף - 00134158

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: יעל מנדל-גוטפרוינד

ביופיסיקה מולקולרית - חורף - 00134156

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: אריאל קפלן

אנדוקרינולוגיה - חורף - 00134155

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: מאיה זודמן
 • מורה: פיליפה מלמד

ביוסטטיסטיקה לביולוגים - חורף - 00134154

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: נעמה וולף

מטבוליזם ומחלות באדם - חורף - 00134147

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: שנהב כהן

מעבדה בגנטיקה מולקולרית - חורף - 00134142

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: נדב שרון

ביולוגיה חישובית - חורף - 00134141

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: שי שטרן

יוביקוויטין ומחזור חלבונים - חורף - 00134140

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: חגי-מיכאל גליקמן
 • מורה: שחר לוי

מעבדה בעולם החי - חורף - 00134134

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: יעל יוסילבסקי

נושאים בביולוגיה - חורף - 00134127

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: גדי שוסטר