קורסים זמינים

שיטות מיקרוסקופיה במדעי החיים - חורף - 00138049

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: ניצן דהן
 • מורה: יעל לופו-הבר
 • מורה: אילה שיבר

מדעי הנתונים הגנומיים - חורף - 00138047

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: דביר ארן

גנטיקה מולקולרית של האדם - חורף - 00136088

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: שרה זליג

אנדוקרינולוגיה - חורף - 00134155

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: זודמן מאיה
 • מורה: פיליפה מלמד

מסלולים מטבולים - חורף - 00134113

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: לוין-פיאדה אופיר
 • מורה: גור אלונה
 • מורה: יונייב-יהושע אנה
 • מורה: נגו נעם
 • מורה: משעור פיראס
 • מורה: יורם רייטר

זואולוגיה - חורף - 00134111

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: זאב ארד
 • מורה: יורם ירושלמי

ביולוגיה מולקולרית - חורף - 00134082

קטגוריה: ביולוגיה
 • מורה: כהן בר
 • מורה: דראושה מלק
 • מורה: יואב ערבה