קורסים זמינים

"הגרעין" לחינוך רפואי

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: עדי יבזורי-אראל
 • מורה: מרב-טובה סודרסקי
 • מורה: ליב שדמי

הנחיית קבוצות

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: עדי יבזורי-אראל

יוצרים למידה

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: מרב-טובה סודרסקי

קליניקה בפיג'מה

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: שאדן אבו ריא

תקשורת עם מטופלים בסוף החיים ב'2

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: עדי יבזורי-אראל
 • מורה: שרון פרץ-דוברובסקי
 • מורה: לינה קאסם-חסאן

תקשורת עם מטופלים בסוף החיים ב'1

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: עדי יבזורי-אראל
 • מורה: שרון פרץ-דוברובסקי

רפואת מתבגרים ג2

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: סמדר גילשטיין
 • מורה: דנה פלג
 • מורה: ליב שדמי

רפואת כאב ג2

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: ערן אלון
 • מורה: קוסטינר נועה

רפואת אורחות חיים ג1

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: דקלה אגור-כהן
 • מורה: מרב-טובה סודרסקי

רפואת אורחות חיים ג'2

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: דקלה אגור-כהן
 • מורה: נטע ויס
 • מורה: מרב-טובה סודרסקי

רפואה פליאטיבית ב'2

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: מרים דוידסון
 • מורה: מיכאל קאפמן
 • מורה: יואב שומר

רפואה פליאטיבית ב'1

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: סיון אקסלרוד
 • מורה: לינה קאסם-חסאן

רפואה על בסיס נתונים מהימן EBM א'2

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: מיכאל האוזר
 • מורה: מיכאל האוזר
 • מורה: מירב יובל-דמתי
 • מורה: ניר לויתן

רפואה על בסיס נתונים מהימן EBM א'1

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: מיכאל האוזר
 • מורה: מיכאל האוזר
 • מורה: מירב יובל-דמתי
 • מורה: ניר לויתן

רפואה מבוססת מקרים PBL ב'2

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: דנה זליגמן
 • מורה: שרה סטון-חרפוף

רפואה מבוססת מקרים PBL ב'1

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: יואב גינזבורג
 • מורה: דנה זליגמן
 • מורה: איתן מירון
 • מורה: שרה סטון-חרפוף

ראיון מוטיבציוני וגמילה מעישון

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: אירית גיל לב
 • מורה: עדי יבזורי-אראל
 • מורה: מרב-טובה סודרסקי

קליניקה לשלב א׳

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: שאדן אבו ריא
 • מורה: ליאור כהן
 • מורה: פהד סכס
 • מורה: שחר עופר

פגיעות מיניות ב'2

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: נאווה גולדברג
 • מורה: חגית דסקל-ויכהנדלר

עקרונות רפואת המשפחה א1

קטגוריה: רפואת משפחה
 • מורה: יואב גינזבורג
 • מורה: גלית מנחם-צמח