קורסים זמינים

סמינר מוסמכים בהנדסה ביו-רפואית

 • מורה: לימור פרייפלד
 • מורה: יואב שכטמן
 • מורה: יעל שלו-עזרא

עקרונות ביוהנדסיים לחישת מולקולות - חורף - 00336538

 • מורה: עמית מלר

שחרור מבוקר של תרופות - חורף - 00336528

 • מורה: דפנה וייס

עקרונות הנדסיים של המערכת - חורף - 00336521

 • מורה: אמיר לנדסברג

עקרונות הדמיה ברפואה - חורף - 00336502

 • מורה: חיים אזהרי
 • מורה: נעם פרוינדליך

שיטות תכנון ביו-חומרים בביו-רפואה - חורף - 00336402

 • מורה: יוסי שמאי

נתוח נתונים ושערוך פרמטרים בהנדסה - חורף - 00336326

 • מורה: לימור פרייפלד
 • מורה: מנחם-(חמי) רוטנברג

אנליזה של אותות - חורף - 336208

 • מורה: יואב שכטמן

עיבוד תמונות רפואיות (עתר) - חורף - 00336027

 • מורה: מוטי פריימן

מחקרים עדכניים בהנדסה ביו-רפואית - חורף - 00336026

 • מורה: מיטל אברשמי
 • מורה: ג'ואקים בהר
 • מורה: יובל גרעיני
 • מורה: ציפי הורוביץ-קראוס
 • מורה: קתרין ונדורנה
 • מורה: יעל יניב
 • מורה: אמיר לנדסברג
 • מורה: פראס מואסי
 • מורה: אריאל פישר
 • מורה: מוטי פריימן
 • מורה: לימור פרייפלד
 • מורה: מנחם-(חמי) רוטנברג
 • מורה: יואב שכטמן
 • מורה: יוסי שמאי

חדשנות רפואית במודל ביודזיין 1 - חורף - 00336024

 • מורה: סווטה אפנסנקו
 • מורה: סי בוחבוט
 • מורה: גיא בקר
 • מורה: אדם גולדבראיך
 • מורה: גדי גומז
 • מורה: יונה ווייסבוך
 • מורה: תמרה וייסן
 • מורה: עידו יוחנן
 • מורה: ליאור לב-טוב
 • מורה: תם לוין
 • מורה: הדס עומר
 • מורה: אריאל פישר
 • מורה: ניקול פרלמוטוב
 • מורה: מריה צ'פאיקין
 • מורה: נתנאל קורין
 • מורה: נתאי קליין
 • מורה: טלי קרנדל
 • מורה: יונינה-דג'ונה רון
 • מורה: פביאן שוורצמן

מתא לרקמה - חורף - 00336022

 • מורה: שולמית לבנברג

תופעות ביו-חשמליות - חורף - 00336020

 • מורה: יעל יניב
 • מורה: ראמי עיד

רגולציה ומחקר קליני במכשור רפואי - חורף - 00336001

 • מורה: שלמה הרפז
 • מורה: תומר יונה
 • מורה: יעל רוזן

תכן ביומכני בסיסי - חורף - 00335010

 • מורה: סביון מזגאוקר
 • מורה: אסף סילברסטין
 • מורה: אריאל פישר
 • מורה: יבגני קריינין

מעבדה בהנ. ביו-רפואית 1 לפיזיקאים - חורף - 00335005

 • מורה: יוליה מרחר
 • מורה: ולריה קרבצ'יק

מעבדת התמחות בהנדסה ביו-רפואית - חורף - 00335003

 • מורה: יוליה מרחר
 • מורה: ולריה קרבצ'יק

מעבדת נסיון הנדסי וניסויי - חורף - 00335002

 • מורה: יוליה מרחר
 • מורה: ולריה קרבצ'יק

מעבדה להכרת מכשור ושיטות - חורף - 00335001

 • מורה: יוליה מרחר
 • מורה: ולריה קרבצ'יק
 • מורה: רותם שפירא

מבוא לאנטומיה של האדם - חורף - 00334274 + 00337004

 • מורה: גלית בוצר
 • מורה: אוריאל גיבנבר
 • מורה: קתרין ונדורנה
 • מורה: אסף מרום
 • מורה: ירון סאיט
 • מורה: אליענה פישר
 • מורה: אביתר קינרייך