קורסים זמינים

Academic writing course - Spring - Sara Lurie group - 328050

 • מורה: שלומית בן-איש
 • מורה: שרה לוריא
 • מורה: שרונה ריס
 • מורה: צפורה רקדזן

Academic writing course - Spring - Shari group - 328050

 • מורה: שרונה ריס
 • מורה: צפורה רקדזן

Academic Writing Course for Master's Students - Blake's group – Spring- 328049

 • מורה: בלייק-רוברט סטיינקר
 • מורה: צפורה רקדזן

Academic writing for PhD students - Dr. Tzipora Rakedzon, Monday - Spring - 328050

 • מורה: צפורה רקדזן

Graduate Academic Writing, Rappaport Faculty of Medicine, Spring 2023: Course# 328050

 • מורה: שרה לוריא
 • מורה: שרונה ריס
 • מורה: צפורה רקדזן

Academic Writing Course for Ph.D. Students - Ms. Sarah Lurie - Tuesday group – Spring - 328050

 • מורה: שרה לוריא
 • מורה: צפורה רקדזן

SPRING 23 PhD Writing Course Dr. Orit Rabkin 328050

 • מורה: אורית רבקין
 • מורה: צפורה רקדזן

Academic writing course for PhD students - Spring - Daniel Shorkend’s AM group - 328050

 • מורה: צפורה רקדזן

Academic writing course for PhD students - Spring - Daniel Shorkend’s PM group - 328050

 • מורה: צפורה רקדזן

Biology Master's Academic Writing Course Dr. Orit Rabkin – winter - 328049

 • מורה: אורית רבקין

PhD Winter Academic Writing Course Dr. Orit Rabkin 328050

 • מורה: אורית רבקין

Academic writing course for PhD students - Daniel Shorkend’s PM group - 328050

 • מורה: צפורה רקדזן

Academic writing course for PhD students - Daniel Shorkend’s AM group - 328050

 • מורה: צפורה רקדזן

Graduate Academic Writing, Dr. Shari R. Reiss, Rappaport Faculty of Medicine, Winter 2022-3: Course#…

 • מורה: שרונה ריס

Academic Writing Course for Ph.D. Students - Ms. Sarah Lurie - Tuesday group – winter - 328050

 • מורה: שרה לוריא

Academic Writing Course for Master's Students - Sarah's group – winter - 328049

 • מורה: שרה לוריא

Academic writing for PhD students - Dr. Tzipora Rakedzon, Monday - Winter - 328050

 • מורה: צפורה רקדזן