קורסים זמינים

Biology Master's Academic Writing Course Dr. Orit Rabkin – winter - 328049

  • מורה: אורית רבקין

PhD Winter Academic Writing Course Dr. Orit Rabkin 328050

  • מורה: אורית רבקין

Academic writing course for PhD students - Daniel Shorkend’s PM group - 328050

  • מורה: דניאל שורקנד

Academic writing course for PhD students - Daniel Shorkend’s AM group - 328050

  • מורה: דניאל שורקנד

Graduate Academic Writing, Dr. Shari R. Reiss, Rappaport Faculty of Medicine, Winter 2022-3: Course#…

  • מורה: שרונה ריס

Academic Writing Course for Ph.D. Students - Ms. Sarah Lurie - Tuesday group – winter - 328050

  • מורה: שרה לוריא

Academic Writing Course for Master's Students - Sarah's group – winter - 328049

  • מורה: שרה לוריא

Academic writing for PhD students - Dr. Tzipora Rakedzon, Monday - Winter - 328050

  • מורה: צפורה רקדזן